Log In

Acceder

¿Ha olvidado su contraseña?

Subtotal del carrito: € 0,00

SOREA SUBMINISTRA AL DIA UNA MITJANA DE 25.400 M³ D’AIGUA AL GARRAF, QUE EQUIVAL A 10 PISCINES OLÍMPIQUES

06/04/2017

SOREA SUBMINISTRA AL DIA UNA MITJANA DE 25.400 M³ D’AIGUA AL GARRAF, QUE EQUIVAL A 10 PISCINES OLÍMPIQUES

sorea sitges
En tres anys, la companyia ha destinat a la comarca més de 78.000 euros en fons de solidaritat per a famílies en risc de vulnerabilitat i així evitar talls d’aigua
Sitges, 6 d’abril de 2017
Sorea, empresa gestora del cicle integral de l’aigua, subministra diàriament a la comarca del Garraf una mitjana de 25.400 metres cúbics d’aigua potable, xifra que equival a 10 piscines olímpiques.
Sorea és l’encarregada de subministrar l’aigua a cinc municipis de la comarca: Sitges, Canyelles, Cubelles i Olivella i a Sant Pere de Ribes a través de l’empresa Aigües de Sant Pere de Ribes, amb una població total abastida de 79.945 persones (43.621 usuaris). També participa en la gestió del clavegueram a quatre poblacions (Sitges, Sant Pere de Ribes, Canyelles i Cubelles) i gestiona un total de quatre depuradores d’aigües residuals que presten servei a la comarca: la de Vilanova (Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes), la de Sitges (Sitges, Canyelles i Sant Pere de Ribes), la de Cunit-Cubelles (Cunit-Cubelles-Vilanova i la Geltrú) i Olivella (urbanització Mas Milà d’Olivella).
L’aigua Sitges, amb segell de màxima qualitat alimentària
El servei municipal d’abastament d’aigua potable de Sitges té la certificació ISO 22000, que acredita que l’aigua subministrada té la mateixa qualitat sanitària que qualsevol altre aliment com, per exemple, un iogurt.
Aquesta certificació fa referència als sistemes de gestió de seguretat alimentària per a la totalitat de la cadena de subministrament. L’abastament d’aigua a Sitges disposa d’un model preventiu de gestió de riscos que, conjuntament amb la tecnologia existent per a la gestió diària de la xarxa d’abastament, per al control i la supervisió de la qualitat de l’aigua subministrada en continu, i de les instal·lacions, el converteix en un referent a Catalunya.
Amb una gestió basada en l’excel·lència i la innovació, Sorea té un pla de manteniment informatitzat de la seva xarxa al Garraf, amb una extensió de 572 kilòmetres que inclou 41 dipòsits i 33 estacions d’impulsió, amb 700 punts de control telecomandats. Per resoldre qualsevol necessitat, Sorea disposa d’una xarxa de magatzems i unitats mòbils amb més de 15.000 peces de recanvi i més de 6.000 metres de canonades de diferents diàmetres i materials.
Cap tall de subministrament a les famílies vulnerables
Sorea, dintre de la seva política de suport a les persones i de responsabilitat social, no talla mai el subministrament a les famílies en situació de vulnerabilitat gràcies a protocols pactats amb els ajuntaments i a una formació i sensibilització del seu personal d’atenció al client. En aquest sentit, Sorea ha assignat diversos fons de solidaritat per cobrir aquestes necessitats i ha utilitzat al Garraf 78.276 euros entre 2013 i 2016. A més a més, 502 famílies de la comarca s’han acollit a acords de pagament fraccionat i 1.683 tenen una tarifa adaptada en funció del nombre de persones per habitatge.
Uns dels objectius bàsics de Sorea és assegurar que l’aigua arribi a totes les llars amb la màxima qualitat possible. Disposa d’una xarxa de laboratoris acreditats i de referència i realitza no només les analítiques que estableix la legislació vigent sinó d’altres de complementàries. D’aquesta manera, anualment es realitzen al Garraf un total de 426 analítiques amb 5.964 paràmetres analitzats. A més a més es fan diàriament 47 anàlisis de mostres de clor