Log In

Acceder

¿Ha olvidado su contraseña?

Subtotal del carrito: € 0,00

Notes de Premsa de Fem Sitges

fem sitges

11/05/2015 

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA ELECTORAL “FEM SITGES” 

CRISTINA MATINEZ, CAP DE LLISTA : « VOLEM UNA CIUTADANIA A DALT DE TOT. LES SEVES DEMANDES NO PODEN CAURE, COM ARA, EN UN POU SENSE FONS »

 fem sitges inici campanya

Prop d’una seixantena de persones van omplir divendres 8 de maig la sala petita d’ El Retiro per escoltar a la cap de llista Cristina Martínez que va presentar el programa electoral de l’Agrupació d’Electors “Fem Sitges”. Aquesta formació, que s’estrena ara, la formen persones a títol individual, lluny de les ideologies dels partits polítics, que estan preocupades per la degradació permanent de la vila, la pujada desmesurada d’impostos i la mala gestió dels serveis.
El programa que va presentar Cristina Martínez es basa en la necessitat d’un canvi de dalt a baix en la gestió de l’Ajuntament cap als ciutadans « Volem una ciutadania a dalt de tot , de manera que sigui l’equip de Govern i els treballadors públics els que estiguin servint al ciutadà i no, com fins ara, on el ciutadà s’ha deixat de banda per afavorir els interessos dels partits polítics ». En aquest sentit, va parlar de fer una OAC en línia on el ciutadà perquè sigui atès en les seves demandes i es valori l’atenció rebuda i la celeritat de la resposta que hagi d’obtenir.
Cristina Martínez va dir que « és possible la baixada de l’IBI un 4 per cent més a partir del 2016, donat l’increment de més del 30 per cent desproporcionat i confiscatori que vàrem patir en el 2013 i que només ha servit per eixugar acceleradament el deute, però res més ». Va presentar un gràfic basat en dades de la web estatal www.sielocal.com on es fa palès que Sitges està per sobre de la mitjana en el pagament d’impostos, per sobre de Barcelona ciutat, de Sant Cugat, o de Castelldefels, entre d’altres municipis. Lligat amb aquesta qüestió va comentar que « és necessària una nova revisió cadastral. Passats 5 anys, es pot tornar a demanar, doncs l’actual, feta amb els paràmetres del boom immobiliari, està del tot desfasada ». « El millor exemple del que proposem-­‐ va dir-­‐ és que s’estan venent cases per sota del valor cadastral, quan, segons la llei, es considera que el valor cadastral d’un immoble ha de ser com a màxim el 50 per cent del valor de mercat . Això significa una clara pèrdua del valor del nostre patrimoni».
Dins de l’Àrea Fiscal, “Fem Sitges”, proposa racionalitzar l’import de residus amb una taxa dinàmica que fixi l’import a pagar en funció de les persones que viuen al domicili i també tenint en compte les segones residències.
Així mateix, va dir Cristina Martínez, « Cal abaixar el cost de l’aigua, renegociant o canviant la concessió, ja que supera amb escreix la d’altres municipis ». A partir del 2013, l’aigua a Sitges ha pujat en relació a la mitjana del consum per habitatge un 30 per cent, una xifra sense precedents.
D’altra banda, Cristina Martínez, es va referir a « la creació d’un pressupost participatiu i específic per cada barri que permetria més atenció a les necessitats de cada zona » ; a un pla especial pel Centre de la Vila, « on cada any s’escauen 36 esdeveniments que conviuen amb els veïns », a més de
« l’incompliment de normatives de molts locals que provoquen greus problemes de contaminació acústica, a més de les terrasses i el top manta,
que envaeixen la via pública sense cap control». Quan a les zones aïllades com Garraf i Botigues, situades a 14 Km. del nucli de Sitges, va remarcar que « paguen els mateixos impostos i no els reverteixen amb igualtat de condicions per la manca de serveis que a les zones del nucli urbà, també necessiten d’un pressupost propi ».
“Fem Sitges” reclama reobrir les urgències del CAP les 24 hores i també tornar a tenir una farmàcia de guàrdia a les nits, per no haver d’anar a comprar els medicaments a Sant Pere de Ribes. « Hi ha gent-­‐ va dir Cristina Martínez -­‐que no disposa de vehicle i ha d’agafar un taxi a la nit per anar a la farmàcia i que costa uns 20€. Em diuen que prefereixen que es faci de dia per comprar el medicament, perquè no es poden permetre gastar aquests diners quan els necessiten per menjar ».
Va parlar d’un turisme de qualitat, lligat a molts factors com millors serveis, el manteniment del centre i la via pública, el compliment de les normatives, el control de les terrasses i de l’oci nocturn, el manteniment del medi ambient, etc…
Altres temes que va remarcar la cap de llista de “Fem Sitges”, és la necessitat de crear una altra llar d’infants municipal i, sobre tot, d’abaratir-­‐ne els cost de les existents, ja que actualment va dir « les llars d’infants públiques a Sitges costen gairebé el mateix que les privades, la qual cosa no s’entén, doncs les privades tenen beneficis, però les públiques no n’han de tenir ».
Segons la cap de llista de “Fem Sitges”, també cal tenir en compte la possibilitat, que ja s’ha apuntat en diversos moments del passat, d’una Universitat de Cinema o de les Arts per Sitges, que podria afavorir al municipi en tots els sentits.
Dins del programa electoral de l’Agrupació d’Electors “Fem Sitges”, figura millorar els transport públic; vetllar pel medi ambient a les pedreres i a les platges; respectar la independència dels mitjans de comunicació públics i potenciar-­‐los; més coordinació amb el SOC per ajudar als aturats; mesures efectives contra la discriminació de gènere; més suport a les persones amb discapacitat; garantir el benestar dels avis, elevar la qualitat de les activitats culturals i facilitar-­‐ne l’accés als ciutadans de Sitges -­‐mitjançant descomptes-­‐, millorar-­‐ne els equipaments; mantenir i acondicionar els espais públics i socials, com el RUSC, i habilitar un espai per les persones sense sostre, que cada cop són més en aquest municipi.
L’acte de presentació del programa electoral de l’Agrupació d’Electors “Fem Sitges” va cloure amb molt entusiasme per part del públic assistent, que va aplaudir als tots els candidats de la llista electoral i a les persones que amb el seu suport han fet possible aquesta nova formació política a Sitges.

NOTA DE PREMSA 

614 SIGNATURES CONTRASTADES AVALEN L’AGRUPACIÓ D’ELECTORS “FEM SITGES” 

Els promotors de l’Agrupació d’Electors “Fem Sitges” han aconseguit validar davant del Secretari de l’Ajuntament 614 signatures de ciutadans i ciutadanes empadronats i inscrits al cens electoral de Sitges per poderpresentar-­‐se a les properes eleccions municipals.
L’Agrupació d’Electors “Fem Sitges” la formenpersones a títol individual,sense vinculacions polítiques, que provenen de les entitats veïnals de Sitges dels diferents barris, del centre i de les zones aïllades.
Els seus promotors han treballant en els darrers tres anys dins la Plataforma Impostos i Serveis Justos de Sitges i d’altres plataformes, descontents amb la política municipal que han vingut fent els diferents governs municipals, especialment en la última legislatura.
Des del 31 de març fins al 20 d’abril, tal i com marca l’article 187.3 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny, del Règim Electoral General, els promotors de l’Agrupació d’Electors “Fem Sitges” han recollit arreu del municipi gairebé unes800 signaturesi les corresponents còpies del DNI de ciutadans i ciutadanes, que han volgut donar suport a aquesta nova formació que s’estrena dins del panorama polític de Sitges.
Tot i la quantitat notable de signatures obtingudes, per tal de no col·∙lapsar l’OAC, se’n han presentatal Secretaridel’Ajuntament per la seva validació un total de 713.
Finalment se n’han autenticat 614, una quantitat més que suficient per complir amb les 500 signatures que demana recollir l’article 187.3 de la LOREG per fer una agrupació d’electors al municipi de Sitges.
Davant d’aquest allau de signatures, l’Agrupació d’Electors Fem Sitges” manifesta el seu agraïment a tots els sitgetans que li han donat suport, i als que han sabut valorar la lluita duta fins ara contra la pujada desmesurada de l’IBI i les taxes, el compliment
de normatives i l’eficiència dels serveis.
L’Agrupació d’Electors “Fem Sitges” va lliurar el passat diumenge 19 d’abril, un dia abans que s’acabés el termini, les 614 signatures a la Junta Electoral per tal de formalitzar la candidatura que presentarà a les properes eleccions municipals.
Es tracta d’una candidatura àmplia sobre el territori amb la voluntat de donar un tomb a la política municipal duta a terme pels diferents governs del consistori, que han portat a la vila a una situació de degradació insostenible.
Les persones que en formen part de la llista s’han compromès a fer valdre, per damunt de tot, els interessos dels ciutadans, lluny dels partits polítics que tots coneixem.
Aquesta nova formació presentarà les seves propostes de futur el proper 8 de maig en un acte a les 19h al Retiro al qual hi són convidats tots els ciutadans i ciutadanes de Sitges que hi vulguin participar.

Programa Electoral Fem Sitges

cristina martinez fem sitgesQui som?

Som una agrupació formada per persones independents sense vinculacions polítiques.
Som l’evolució natural d’associacions, plataformes veïnals i entitats de Sitges, descontents amb la gestió de l’Ajuntament i dels partits polítics que ens representen. Som persones que de manera individual ens veiem capaços i amb força per intentar defensar, des de dins del sistema, les necessitats de primera mà dels ciutadans i formar un grup elector amb el nom Agrupació d’Electors “Fem Sitges”

Com estem organitzats?

·Som un grup de voluntaris que sota els principis de l’agrupació, decidits en assemblea de tots els seus membres, treballarem per el projecte comú “Fem Sitges”. Dins de la nostra organització hi haurà responsables de les diferents àrees, així com un portaveu, un secretari i un delegat de comptes, d’acord amb els estatuts que ha de tenir tota agrupació d’electors.
·La nostra voluntat és poder-nos presentar a les properes eleccions municipals per tal d’intentar aconseguir ser presents dins del consistori i poder fer valdre des de dins els interessos dels ciutadans lluny dels propis dels partits polítics.
·Per poder constituir una agrupació d’electors, tal i com marca la Llei Electoral, necessitem aconseguir 500 signatures de ciutadans empadronats a Sitges, que vulguin donar suport al nostre projecte, i que ens facilitin una fotocòpia del DNI i la seva signatura per presentar-les davant del Secretari Municipal o el Notari.
·Cada membre de l’agrupació es compromet a donar a conèixer el nostre projecte i recollir les signatures i copia de la documentació esmentada de cada persona que ens vulgui donar suport.
·Per qui ens vulgui conèixer i participar en el nostre projecte, ens reunim tots els divendres al Rusc (plaça Catalunya s/n) a les 18,30h, per recollir iniciatives, acordar actuacions i contactar amb possibles signataris.
·Ens proposem fer reunions amb els diferents sectors de Sitges per escoltar i recollir les seves inquietuds i explicar-los el nostre projecte.

Què hem fet?

·La majoria dels membres de l’agrupació provenen de plataformes veïnals, associacions de Sitges i persones que a títol individual hi volen participar.
·Hem lluitant durant els últims tres anys per la moderació de la pressió fiscal, proposant a tots els grups polítics l’anàlisi dels pressupostos demostrant que hagués estat possible tornar el deute del nostre municipi i aplicar alhora una pressió fiscal moderada i no sobredimensionada com la que hem patit en els darrers anys.
·Hem fet gràfics de comparatives amb altres municipis per demostrar que el ciutadà de Sitges surt perjudicat en els costos que suposa viure a Sitges i minsa qualitat de serveis que rebem.
·Hem lluitat perquè es fessin complir les ordenances municipals, tant necessàries per aconseguir una bona convivència entre els veïns i l’oci de la vila.
·Hem analitzat els costos dels serveis que depenen de l’Ajuntament.
·Hem estudiat lleis i normatives per defensar amb criteri els nostres arguments.
·Hem fet les nostres reivindicacions mitjançant les diferents associacions de veïns, les entitats i les plataformes ciutadanes de Sitges.
·Sense la nostra pressió no s’hagués aconseguit frenar en els dos últims anys, la pujada desmesurada de l’IBI que pretenia l’actual Govern municipal en el seu Pla d’Ajust.
·Hem fet que haguessin de rebaixar la taxa de residus urbans a la meitat del que ens volien cobrar.
·Hem elaborat un estudi que certifica que l’augment de l’aigua a Sitges a partir de l’any 2013 va suposar pel ciutadà un 30% més del que pagava.
·Un altre estudi demostra que hagués sortit més a compte donar gratuït el tiquet del bus a tots els jubilats, que mantenir els costos del carnet blau.
·Recentment i per la pressió dels ciutadans del centre hem aconseguit que el consistori formulés una nova normativa per conciliar la convivència de l’oci nocturn de la vila i els veïns.

Què volem?

·Ser ciutadans escoltats i atesos.
·Conèixer l’ opinió i necessitats dels nostres ciutadans.
·Fer complir les ordenances municipals.
·Rectificar l’actual gestió municipal que no ha dut millores reals a les moltes deficiències de la nostre vila, malgrat haver pujat els impostos de forma desmesurada.
·Fer una gestió més eficient, ajustada a la realitat i compartida per tots, arribant a tots els racons I problemàtiques dels ciutadans, associacions, entitats barris, diferents sectors econòmics, des de la base i amb seguiment.
·Fer un pressupost clarificador, ben detallat, correctament classificat i amb partides transparents.
·Equiparar-nos amb els municipis més eficients en tots els àmbits.
·Mantenir una actitud equilibrada i implicada amb el medi ambient (depuradores, parc natural, recollida i tractament de residus orgànics, pedreres, cimenteres, Vallcarca….)
·Fomentar i donar suport a l’empresa local amb llocs de treball locals.
·Procurar que l’actiu de la cultura estigui present en tots els àmbits.

Què necesitem?

·Us necessitem a vosaltres els ciutadans i la vostra col·laboració, participació i suport per poder fer viable aquest projecte tan esperançador i il·lusionant.
Ho hem d’aconseguir!!! Ens hi va el futur a tots!!!

Com ho farem?

Transmetrem a cada ciutadà on van els euros dels nostres impostos, treballarem per la convivència veïnal i per retornar a Sitges la imatge que sempre a tingut i que, malauradament, està caient en una degradació permanent.

Conclusions
Sitges es mereix el nostre esforç, el de tots, ara és l'hora..!!!!
Després de tants desenganys i mala gestió... ara ens toca actuar..!!!!
Dona suport a l’agrupació d’electors “Fem Sitges”

llistes fem sitgesLLISTA ELECTORAL.Agrupació d'electors Fem Sitges.

1. CRISTINA MARTÍNEZ GARCÍA
2. LUIS LÓPEZ CIFUENTES
3. Mª ANGELS LLINÀS FUERTES
4. MERCÈ FERNANDEZ MORENO
5. RAFAEL MATEOS AYZA
6. JOSEFA MARTÍNEZ MARCO
7. MONTSERRAT LABRADOR SÁNCHEZ
8. JUAN JOSE MUÑOZ ALBORS
9. JAUME ESTELLER RUEDAS
10. ANA DIAZ COSP
11. SALVADOR RICARD ESPLUGAS
12. MARTA ESTEVE PARDO
13. CARLOS MERCADE FERRANDO
14. PILAR MARTINEZ PAZOS
15. ALBERT CLARAVALL FABRA
16. MIGUEL ANGEL SIMÓN PINILLA
17. FRANCISCA AMADE CARRASCO
18. MONTSERRAT ALONSO PAREDES
19. DANIEL LÓPEZ POSTELT
20. SILVIA PARCERISAS VÁZQUEZ
21. MARC IBAÑEZ DIAZ