Log In

Acceder

¿Ha olvidado su contraseña?

Subtotal del carrito: € 0,00

El PSC menteix quan diu que ICV ha apostat per forçar l’entrada d’una altre persona.

25/10/2018 

LA REGIDORA CARME GASULLA BLANCO (ICV MEMBRE DE CATALUNYA EN COMÚ) I EL CERCLE PODEM SITGES PRESENTEN UNA MOCIÓ AL PLE DEL PROPER DILLUNS A SITGES PER INSTAR AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT A ATURAR ELS TREBALLS D’ELABORACIÓ I APROVACIÓ DEL DECRET DE MENJADORS. 

Demanem un debat sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulatiu integral de l'espai del migdia als centres educatius de titularitat pública. 

L'espai del migdia als centres educatius representa un terç de la jornada diària. Un temps prou ampli i amb grans potencialitats pedagògiques que l'àmbit educatiu encara no ha abordat integralment. Actualment la qualitat educativa de l'espai del migdia depèn de les dinàmiques i iniciativa de cada centre. En alguns s'intenta integrar aquest espai en el projecte educatiu, tot i a pesar que no hi hagi presència física de l'equip de mestres, però en què s'acorden unes línies educatives d'actuació amb l'AMPA/AFA i el monitoratge contractat. En altres centres, la diferència entre l'espai lectiu i el del migdia és més evident. 

Fins el dia d'avui el Departament d'Ensenyament encara no ha encarat aquesta manca d'atenció pedagògica al, desafortunadament anomenat, servei de menjador. 

Un terç de la jornada educativa que precisa urgentment ser tractat com a temps educatiu, sota la tutela del Consell Escolar del centre. Un espai de migdia organitzat sota el principi d’equitat que impedeixi que cap infant no en pugui gaudir per manca de recursos. Una aposta clara per facilitar el dret a l'educació pública sense copagaments, on l’alimentació a càrrec de l’administració sigui veritablement de qualitat i garantint l’atenció educativa. 

La proposta del nou Decret de menjadors que està elaborant el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que ha fet arribar a la comunitat educativa en forma d'esborrany, no només no inclou de manera integral l'espai de migdia, sinó que simplement es limita a regular el sistema d’externalització dels menjadors a través de concursos públics, deixant fora la capacitat del centre de decidir autònomament, si vol que siguin les famílies del centre les que gestionin part del temps del migdia (com fins ara fan a molts centres educatius, com a entitat privada sense ànim de lucre que utilitza un equipament públic). 

Per això la moció demana instar el Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració i aprovació del Decret de menjadors en els termes que recull l'actual esborrany, per obrir un nou cicle de debat sincer amb la comunitat educativa, amb 

l'objectiu de crear consensuadament un nou marc regulatiu integral de l'espai del migdia, també demana al Departament d'Ensenyament a trobar la fórmula legal o acord polític amb tots els Consells Comarcals per fer possible que les AMPA/AFA que ho desitgin i tinguin el suport del seu Consell Escolar de Centre, puguin continuar fent una gestió directa del menjador escolar fins que s'aprovi un nou marc regulatiu de consens amb la comunitat educativa, així coma garantir el servei de menjador escolar i les activitats educatives que s’hi associen durant tot l’ensenyament obligatori. 

Gabi Serrano

Coordinador local ICV

25/10/2018 

LA REGIDORA CARME GASULLA BLANCO (ICV MEMBRE DE CATALUNYA EN COMÚ) I EL CERCLE PODEM SITGES PRESENTEN UNA MOCIÓ AL PLE DEL PROPER DILLUNS A SITGES PEL RECONEIXEMENT DE LES BRIGADES INTERNACIONALS EN EL 80è ANIVERSARI DEL COMIAT. 

Les Brigades Internacionals van ser unitats militars integrades per 35.000 voluntaris estrangers de 54 països que van participar en la Guerra d’Espanya al costat de l'exèrcit de la II República, per lluitar contra l'alçament colpista de Francisco Franco contra el govern democràtic elegit a les urnes el 1936. Les Brigades van participar en la defensa de Madrid en 1936, les batalles del Jarama, Guadalajara, Brunete, Belchite, Terol, Aragó i l'Ebre, i varen ser retirades a partir del 23 de setembre de 1938, seguint exigències internacionals amb l’objectiu de modificar la posició davant la intervenció estrangera del Comitè de No intervenció. El 28 d'octubre de 1938 van rebre un multitudinari comiat popular a Barcelona. 

Les Brigades Internacionals no es van formar espontàniament però la immensa majoria dels seus integrants sí que van ser veritablement "voluntaris de la llibertat" arribats des dels països dominats per dictadures i pel feixisme, com Alemanya, Itàlia o Polònia, però també dels països democràtics com França (que va donar suport al major nombre de brigadistes, uns 9.000), la Gran Bretanya i els Estats Units. 

Per Ana M. Barros, del Cercle Podem de Sitges, “mai en la història s'ha produït un cas tan extraordinari de solidaritat internacional. Les Brigades Internacionals constitueixen un referent en la història del segle XX, tant espanyola com internacional, i ha de ser un deure el reconeixement a la memòria dels i les brigadistes i la promoció de la investigació històrica”. Sitges i el nostre país poden nodrir-se del coneixement d'aquesta singular experiència de solidaritat i lluita antifeixista del passat segle, que va tenir lloc enmig del conflicte bèl·lic que va ser antecedent immediat de la segona Guerra Mundial. 

 Per Carme Gasulla, regidora d’ICV “ amb el 80è aniversari del comiat de les brigades internacionals tenim l’oportunitat de recuperar una singularitat històrica. Rescatar la memòria i els vestigis dels brigadistes al nostre país no és només una qüestió de justícia amb la memòria col·lectiva de la Guerra d’Espanya, vol dir recuperar un patrimoni amb valor cultural, turístic i educatiu que pot enriquir simbòlicament les noves generacions”. 

A l’octubre del 2008, amb un acord amb el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, a Sitges ens van acompanyar molts d’aquells brigadistes que encara eren vius, i vam participar com a poble amb el seu reconeixement. Van ser uns dies molt emotius. 

Aquest octubre es commemorarà el 80è aniversari del comiat de les Brigades internacionals de Catalunya amb nombrosos actes per tot arreu, i per això des d’Iniciativa per Catalunya Verds, membre de Catalunya en Comú i el Cercle Podem de Sitges demanem amb la moció el suport a les iniciatives de celebració i divulgació del 80è aniversari del comiat de Catalunya de les Brigades internacionals, que es puguin proposar al nostre municipi en aquesta tardor i hivern, així com treballar per la defensa i difusió del llegat de les Brigades Internacionals de lluita contra el feixisme i la recuperació de les restes dels i les brigadistes morts a Catalunya. 

Gabi Serrano 

Coordinador local ICV

17/10/2018 

El PSC menteix quan diu que ICV ha apostat per forçar l’entrada d’una altre persona.

gabi serrano icv
En resposta del comunicat emès avui pel PSC de Sitges, Gabi Serrano, coordinador local de la formació ecosocialista ha dit: És totalment fals que nosaltres haguéssim intentat forçar res, al contrari la persona d’Iniciativa per Catalunya que anava al número 8 va renunciar fa dies per tal de facilitar que el número 9 i 11 poguessin entrar. A més havíem confirmat al PSC que l’altre persona a la llista que anava de número 15 també estava disposada a renunciar si arribava el cas. Aquestes eren les persones que tenia Iniciativa, i com deia una ja va renunciar i l’altre estava disposada.
Des d’Iniciativa pensem que el PSC ha gestionat molt malament aquesta crisi que generen ells mateixos, amb la dimissió dels dos regidors de Sitges en Positiu, sense haver fet els deures abans i haver parlat amb tranquil·litat amb tots el membres de la llista. Però és el seu tarannà, jo decideixo com ho fem i la resta acata, i no. Un cop més el PSC de Sitges demostra que mai va entendre el que era una confluència electoral, i continuen sense entendre que l’executiva del PSC no pot decidir el que han de fer persones que no son ni del PSC ni ICV.
A la llista anaven persones en qualitat d’independent que no són de cap partit. A lo millor el PSC hauria d’explicar quina estat la gestió amb algunes d’aquestes persones independents, i fins on arribat amb les pressions, com reconeixia l’altre dia la persona que s’ha resistit a renunciar, i que a lo millor han provocat l’efecte contrari. I la pregunta que ens fem és que pensarien els votants del PSC si coneguessin fins on arribat amb les pressions per forçar la dimissió d’una persona que lícitament defensava la seva llibertat i el seus drets. I que per la informació que nosaltres teníem ho estava valorant i no tenia una decisió encara tancada.
Iniciativa ha guardat un respectuós silenci i a intentat conciliar en la situació, sense entrar en les formes d’actuar del PSC que de cap manera podem subscriure o compartir. Una llàstima que el PSC continuï amb la seva línia d’atac cap a el que no pensa com ells.
Volem felicitar a la regidora i regidor entrants, desitjant-les molta sort en aquesta nova etapa.
Finalment des d’Iniciativa ens sap molt de greu que el PSC tingui aquesta percepció sobre nosaltres, per part nostra sempre tenim i tindrem la voluntat de cercar ponts amb les forces d’esquerres del municipi, com no podria ser d’un altre manera. Iniciativa defensa i defensarà els valors de l’esquerra , de la radicalitat democràtica, de la llibertat, del respecte i ens encantaria trobar-nos amb el PSC i d’altres partits en aquesta mateixa línia.

29/08/2018

ICV presenta al.legacions a la subvenció a Jet Management pel Festival de Terramar

icv festival

Al·legacions a la subvenció de 150.000 euros pel Festival de Terramar i sol·licitud de la nul·litat de l’acord.

Carme Gasulla, regidora d’Icv (membre de Catalunya en Comú) ha presentat tres al·legacions a l’acord del Ple de mes de juliol on es va aprovar una modificació de crèdit per una subvenció a Jet Management-Festival de Música Jardins de Terramar.

La modificació de crèdit extraordinari i la concessió directa d’una subvenció de 150.000 euros a Jet Management –Festival de música Jardins del Terramar s’aprova en el passat Ple del 30 de juliol del 2018 sense que consti en el Pla Estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Sitges 2017-2018. El Pla és un instrument d’elaboració obligatori per la llei general de subvencions i descriu l’efecte i impacte que s’espera aconseguir amb l’acció institucional durant un determinat període de vigència i conseqüentment ha d’estar vinculat amb els objectius establerts en els corresponents programes pressupostaris.

L’exclusió de Jet Management del Pla Estratègic de Subvencions significa la seva “expulsió” de l’àmbit de la concessió nominativa i directa ja que no hi apareixen expressament ni l’objecte, ni la dotació pressupostària, ni el beneficiari o beneficiària en l’estat de despeses del pressupost inicial.

Tampoc consta a l’expedient que la modificació de crèdit, com a conseqüència de la voluntat de l’Ajuntament de Sitges de subvencionar l’empresa Jet Management, sigui producte d’un conveni a través del qual es canalitzaria l’aportació econòmica. El conveni hauria de ser l’instrument per a canalitzar aquesta subvenció en el cas que fos inclosa nominativament en el Pla Estratègic de subvencions.

PRIMERA AL·LEGACIÓ.

En cap cas, la modificació de crèdit, mitjançant crèdit extraordinari de 150.000 euros, pot ser una concessió DIRECTA i NOMINATIVA perquè no compleix cap dels requisits contemplats a la Llei 38/2003 del 17 de novembre, general de subvencions i del Reglament de la Llei 38/2003,del 17 de novembre, general de subvencions:
-No és prevista nominativament en el Pla Estratègic de Subvencions en el termes recollits en els convenis i en la normativa reguladora de les subvencions.
-L’atorgament o la quantia no ve imposat a l’Ajuntament per una norma de rang legal.
-No té caràcter excepcional, ni s’acrediten raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari.

SEGONA AL·LEGACIÓ:

Si l’Ajuntament el que cerca és contribuir a la promoció, la difusió, el disseny i l’organització d’activitats no lucratives de promoció cultural i artística, realitzades en el seu àmbit d’actuació, organitzades per entitats privades S’HAURIA DE CONVOCAR CONCURS PÚBLIC PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES PER A L’ORGANITZACIÓ D’AQUEST PROJECTE CULTURAL I ARTÍSTIC. No es justifica cap raó que dificulti la seva convocatòria pública. El procediment de concessió d’aquesta subvenció s’hauria d’haver tramitat en règim de concurrència competitiva.

Als efectes de la Llei General de subvencions, tenen la consideració de concurrència competitiva “el procediment mitjançant el qual la concessió de les subvencions es realitza mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d’establir una prelació entre les mateixes d’acord amb els criteris de valoració prèviament fixats en les bases reguladores i en la convocatòria i adjudicar, amb el límit fixat en la convocatòria dins del crèdit disponible, aquelles que hagin obtingut major valoració en aplicació dels citats criteris”.

Per tant, es vulneren els TRES PRINCIPIS FONAMENTALS de la subvenció:
1.-La PUBLICITAT, la TRANSPARÈNCIA, la CONCURRÈNCIA, la IGUALTAT i la NO DISCRIMINACIÓ.
2.-L’EFICÀCIA en el compliment dels objectius fixats per l’Administració atorgant.
3.-L’EFICIÈNCIA en l’assignació i utilització dels recursos públics..

Es vulneren concretament els articles 8,22,28 de la Llei 38/2003,de 17 de novembre, general de subvencions i els articles 10,55,65 i 67 del Reial Decret 887/2006,de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,de 17 de novembre, general de subvencions.


TERCERA AL·LEGACIÓ

Recurs especial en matèria de contractació per la modificació de les condicions del concurs:
Tenint en compte la llei contractes sector públic BOE-9-2017

CAPÍTOL V Del recurs especial
Article 44. Recurs especial en matèria de contractació: actes recurribles
2.B Poden ser objecte del recurs les actuacions següents: Els actes de tràmit adoptats en el procediment d'adjudicació, sempre que aquests decideixin directament o indirectament sobre l'adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin una indefensió o un perjudici irreparable a drets o interessos legítims.

PER L'APLICACIÓ DE :

Article 205. Modificacions que no preveu el plec de clàusules administratives particulars: prestacions addicionals, circumstàncies imprevisibles i modificacions no substancials.

Una modificació d'un contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un contracte de naturalesa materialment diferent del subscrit en un principi. En qualsevol cas, una modificació es considera substancial quan es compleixi una o diverses de les condicions següents:

1r Que la modificació introdueixi condicions que, si haguessin figurat en el procediment de contractació inicial, haurien permès la selecció de candidats diferents dels seleccionats inicialment o l'acceptació d'una oferta diferent de l'acceptada inicialment o haurien atret més participants en el procediment de contractació.

Per Carme Gasulla és un acord nul de ple dret en aplicació de l’article 47.e)de la Llei 39/2015,d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques .Per tot això, SOL.LICITA que,en primer lloc ,s’aturi el procediment aprovat pel Ple de creació de l’aplicació pressupostària A131 91231 4790012: subvenció a Jet Management-Festival música Jardins Terramar amb crèdit de 150.000 euros mitjançant crèdit extraordinari 08CE/18 i, en segon lloc, que es declari la NUL.LITAT de dit acte administratiu i es retrotregui l’expedient.

10/09/2015

COMUNICAT DE ICV-EUIA DE SITGES          

El Ple aprova la dedicació i retribució dels regidors

ICV-EUIA de Sitges comunica que, com a mesura de protesta, la nostra regidora a l’Ajuntament de Sitges, Carme Gasulla, no assistirà al Ple Extraordinari convocat per avui.
Considerem que aquesta convocatòria és del tot innecessària i utilitza l’Ajuntament (una institució pública al servei de totes les sitgetanes i sitgetans) com a eina sectària just el dia en el qual comença la campanya electoral.
Convocar un Ple extraordinari amb un únic punt de l’ordre del dia –l’aprovació d’una moció per a reconèixer el caràcter plebiscitari de les Eleccions al Parlament de Catalunya del proper 27 de setembre- no és només intencionat i partidista sinó que representa una despesa a l’Ajuntament innecessària; és important que les sitgetanes i els sitgetans coneguin que cada Ple extraordinari suposa una despesa d’uns 8.000 euros a les arques de l’Ajuntament. 8000 euros és una quantitat prou important com per pensar-s’ho bé abans de convocar-ne cap. A més, el cas que ens ocupa és especialment greu tenint en compte que el passat dia 1 de setembre ja es va celebrar un altre Ple extraordinari també amb un únic punt de l’ordre del dia i d’ una durada de només vint minuts. No entenem per què no es va aprofitar aleshores aquella convocatòria per votar la moció que avui es presenta.
ICV-EUIA també manifesta la seva indignació per l’anunci publicat el passat divendres dia 4 de setembre on s´ha anunciava la celebració d’aquest Ple (abans que els regidors i regidores rebessin la convocatòria); però no només s’anunciava sinó que, fins i tot, es donava per aprovada la Moció que avui es votarà. Ens preocupa i molt que un mitjà de comunicació local ja tingui el resultat d’un Ple que ni tan sols s’ha convocat.
Considerem que l’Ajuntament no és el terreny de joc on s´ha de decidir el contingut, caràcter i fins i tot el resultat d’un procés electoral nacional. Creiem que han de ser els catalans i les catalanes que decideixin lliurament quina és la Catalunya que volen el proper dia 27 de setembre. Nosaltres no participarem en un debat marcat, de manera partidista, des de fora del consistori. I menys, tal i com el Govern de Sitges l’ha plantejat (de manera precipitada, manipuladora i poques hores abans que comenci la campanya electoral). Som, com tots el regidors i regidores electes, representants legítims de tots els ciutadans i ciutadanes de Sitges, ens agradin o no les seves idees. I, tot i que entenem que el debat nacional és d’interès popular, creiem que Sitges té suficients necessitats d’actuació immediata per part de l’Ajuntament com per dedicar, en exclusivitat, una sessió de Ple sobre aquest únic tema el qual l’Ajuntament no en té competència.
Mentre uns i uns altres discuteixen, Sitges espera respostes a tots els seus problemes.
Visca Sitges i Visca Catalunya.