Log In

Acceder

¿Ha olvidado su contraseña?

Subtotal del carrito: € 0,00

Miquel Forns ens parla de Sitges

24/10/2016

Miquel Forns ens parla de Sitges

miquel forns alcalde sitges

Miquel Forns Alcalde de Sitges ens parla del any i mig de governació d’aquest segon mandat

Quina Valoració fas d’aquest anys i mig de mandat?

La valoració es del tot positiva perquè l’equip de govern esta portant a terme el pla de mandat que es va plantejar al principi del mandat, l’estem desenvolupant, sempre els primers anys de la legislatura son els mes difícils i mes quan hi ha regidors/es nous en el govern perquè s’han de fer amb la pròpia estructura de l’administració pública i no es mai l'any dels resultats el primer any. Si fem una valoració política d’aquest primer any tot i governant en minoria hem tirat endavant tots els projectes que teníem. Tots els projectes han estat aprovats pel Ple municipal gracies al diàleg que hi ha per part dels grups de l’oposició i això es una actitud que vull agrair perquè hem consta que hi ha altres poblacions on es governa en minoria i tenen molt projectes bloquejats perquè no hi ha predisposició ni per part dels equips de govern ni de l’oposició d’arribar a pactes, a Sitges no estem amb aquesta situació i qui surt guanyant es  Sitges que es el que tots volem. Ara tenim el pressupost del 2017 que serà el segon pressupost d’aquest mandat, amb aquest esperit, amb aquestes ganes de pactar-lo amb els grups de l’oposició el màxim s’ampliï que pugi ser, intentant recollir totes les propostes que ens faci l’oposició i que puguin enriquir el que esta fent el govern i per tant des d'ara mateix ens asseiem amb els grups de l’oposició per parlar-ne i poder arribar al desembre amb un pressupost pactat.

En el Ple de l’aprovació de les Ordenances Fiscals semblava que tots estàveu bastant units, es va parlar de que s’havia comptat molt amb ells exceptuant algun partit. Hi ha molta pinya entre tots vosaltres?

Si hi ha algun partit amb el que no parlem es perquè s'auto-exclou, hi ha algun partit que ho ha anunciat Nou Horitzó va dir que “no participarem del pressupost” i es va auto-excloure del diàleg, la resta esta disposada a parlar-ne. Una molt bona proba va ser l’aprovació de les Ordenances Fiscals on tots els grups van presentar propostes concretes i vam arribar a un acord important per disminuir la pressió fiscal dels Sitgetans, mantenint i fent sostenibles els serveis públics i la part mes important de tot es que l’IBI es rebaixarà per compensar l’augment que vindrà de l’Estat per obligació, per que quedi un import raonable . La brossa si que augmenta per que hem de compensar el cost que te al tractar-la a la planta de residus que això suposarà un cost de 200.000€ més l’any que ve i hem de fer que els serveis públic siguin sostenibles i tindrà un augment de 6€ l’any que es un augment del 10% tant per la brossa domestica com perla brossa comercial. La taxa de l’aigua es congela  i totes les taxes de rebuts del àmbit de benestar i família es congelen, alguns inclús disminueixen con la adquisició de llibres en el àmbit de la Cultura i després hi ha un gran paquet de bonificacions en el àmbit de la gent que crea ocupació, de les empreses que aposten per la innovació, per contracte d’aturats, per millorar l’eficiència energètica, per vehicles elèctrics, en el àmbit del medi ambient, inclús la plusvàlua en cas de mort d’un familiar directe era del 45% i ara pujarà fins el 90%

L’altre compromís important d’aquestes ordenances es que crearem una comissió de treball, formada per un representant de cada grup polític i per tècnics municipals i experts de fora que ho han treballat a altres municipis per intentar que les ordenances següents de l’any 2018, 2019 s’apliqui la tarifació social, es a dir que la gent pagui en funció de les seves rendes, es una aposta molt progressista i ho volem implantar aquí a Sitges per això hem creat aquesta comissió.

S’esta parlant d’una ampliació del govern. D’on surt aquesta idea de voler ampliar aquest Govern?

Bàsicament surt per donar-li mes estabilitat a l’acció de govern, es a dir a desenvolupar el pla de mandat. El Pla de Mandat creiem que es un Pla ambiciós però que es un Pla necessari per Sitges, que respon a la realitat i a les necessitats de Sitges.

Actualment som 8 regidors al govern de 21 regidors això es una minoria, es una minoria majoritària perquè es la única que ha estat capaç de posar-se d’acord per tirar endavant un govern municipal. Però necessitaríem una majoria mes estable i això es pot aconseguir de dues maneres, una ampliant el govern fins a 11 regidors o un pacte d’estabilitat on seguiríem sent 8 regidors però fora del govern tindríem un recolzament mes estable.

Amb qui estem negociant tot això? La nostra voluntat es amb tots els grups però com dèiem hi ha grups que s’auto-exclouen. En aquest moment hi ha una proba de foc d’aquesta entesa que serà els pressupostos. Si els pressupostos del 2017 tiren cap endavant amb el suport de altres grups polítics pot ser el desencadenant de una futura ampliació de govern o de major estabilitat amb un pacte d’estabilitat. Això s’està parlant amb grups que han mostrat el seu interès i que son Sitges en Positiu, la CUP i Sitges Grup Independent, tot i que els altres no tenen les portes tancades.

Aquí influiria també les ideologies de cada partit?

Si, lògicament la ideologia sempre hi te a veure però per nosaltres en aquest moment el que serà desencadenant i s’ha de posar sobre la taula es el Pla de Mandat.

El problema amb la Interventora, que va passar? I perquè va passar?

La legislació estatal s’ha endurit molt sobre el control dels municipis, i a tots els municipis de tot l’Estat hi ha uns funcionaris que no depenen de l’Ajuntament sinó que depenen de l’Estat i son els funcionaris que tenen la responsabilitat  de la Secretaria, la intervenció i la tresoreria.

Hi ha vegades com a Sitges que interès Municipal  i aquest control topen, perquè la voluntat dels governs Municipals es tirar endavant projectes i de vegades aquest control els rellenteix, i aquí ha vingut el principal problema. Nosaltres des de el punt de vista Municipal creiem que hi pot haver una certa flexibilitat per tirar endavant els projectes i a vegades no es produeix. Bàsicament el problema l’hem tingut en el moment que hem tingut punts de vista diferents a l’hora d’aplicar una certa flexibilitat en aquest control,  mai hem demanat el saltar-se la llei però si una certa flexibilitat per poder tirar endavant els projectes.

Quan es donen casos d’aquest no hi ha dins de la legalitat la opció A,B,ó C? Com en el cas dels 25 milions d’euros que te l’Ajuntament paralitzats?

Una de les coses que sempre m’agradaria es que la Secretaria, la Intervenció general, la tresoreria fes, es que quan fan aquest exercici de control que es la seva funció ens donges varies opcions per poder tirar endavant el projecte, seria ideal que cada vegada que passes això tinguéssim varies opcions per que dintre de la llei es pogués tirar endavant el projecte, però de vegades no es així. Crec que mai abans Sitges havia tingut 25 milions d’euros bloquejats als bancs, son uns diner que son el fruit de l’esforç de tots els Sitgetans amb els seus impostos i taxes que paguen, l’esforç de gestió que fan els treballadors municipals, l’esforç que fa l’Estat...etc. i que no els podem tocar perquè en aquest moment ens falta només un requisit  d’aquestes lleis que tan severes que venen de l’Estat per complir, que es que no paguem a 30 dies, paguem a 41 dies, crec que l’Estat hauria de ser flexible i hauria de valorar que un Ajuntament com Sitges en 5 anys ha passat de tenir 70 milions d’euros de deute a ara actualment a 25, ha reduït el rati d’endeutament del 129% al 50 i poc i aquest diners que estan als bancs es necessiten per comprar contenidor, per millorar la neteja, per tenir un pla de jardineria millor, per poder tenir mes policia per actuar i fer complir les ordenances municipals, en civisme, en el control de venda irregular, amb les terrasses, en el control de les platges es necessiten per millorar totes aquestes coses i no els podem tocar. Perquè al final el que passarà es que tindrem aquest diners allà que es comptabilitzaran com diners estalviats i els presentarà davant d’Europa com un estalvi de l’Estat i no es així, serà un estalvi que hauran fet els municipis, no només Sitges sinó els 9.000 municipis de l’Estat. Això es enganyós perquè els municipis hem fet un esforç molt gran i l’Estat no ho ha fet.

Per que si tenim aquest diners al banc no es paga a 30 dies?

El esforç mes gran que estem fen es intentar que no paguem a 41 dies sinó a 30 dies o menys, que hem fet, revisar tots els circuits, detectar on es va mes lent a pagar factures i posar recursos, una de les coses mes importants que hem fet es introduir la factura electrònica. La factura electrònica ha estat clau per reduir el dies de pagament perquè pagàvem a mes de 41 dies, fa 5 any pagàvem a 30 mesos, això es va reduir molt ràpid perquè es va fer una feina interna de tenir liquides a la casa i tots els departaments van fer un esforç per pagar mes ràpid. Ara hem de  eliminar aquells processos lents en algun departament concret i amb una factura pendent que hi ha de sentencies judicials antigues, alguna factura que no s’ha conformat adequadament per intentar rebaixar-ho.  Amb la incorporació de la Gerència esperem que ens ajudi a veure on estan els processos mes lents i arreglar-ho.

En el moment que es pagui a 30 dies quedaran desbloquejats aquests 25 milions?

Si, en el moment que paguem a 30 dies quedaran desbloquejats de cop.  La meitat obligatòriament hauran de anar a pagar als bancs es una norma de l’Estat, s’han de pagar primer als bancs abans que les nomines segons l’Estat. Per tant rebaixarem el deute molt ràpid però el que volem es invertir al carrer a les entitats...etc.

Tots els projectes del pressupost participatiu del 2015 excepte els vestuaris del camp de Rugbi que ja estan fets, es a dir la reforma del camp d’aiguadolç, el refugi d’indigents, la reforma dels lavabos públics que hi ha al passeig, l’edifici de l’escola d’adults, el centre cívic de les botigues, la reforma dels accessos a l’estació de Renfe del poble de Garraf, Tot això esta pendent d’aquest 25 milions.  Tenim els projectes fets i no els podem executar per aquest bloqueig, es per això que demanem mes flexibilitat a l’Estat.

Quan temps creus que es trigarà a desbloquejar aquesta situació?

Abans de final d’any, a 31 de desembre es farà el càlcul, les instruccions donades a tots els departaments implicats son aquestes, les instruccions polítiques es paga a 30 dies

L’Ajuntament ja te un Gerent per coordinar els responsables d’àrea. Quina es la funció d’aquest Gerent?

La gerència no ve a governà, la gerència ve a fer feina professional de direcció professional de l’Ajuntament en l’àmbit tècnic, es a dir ve a fer sobretot una feina de coordinació de tots els departaments perquè treballin tots de manera alineada, coordinada i els resultats siguin molt mes eficaços i eficients, les dues coses. Aquesta es la seva missió.  Evidentment tindrà actuació sobre tots els processos administratius que s’han de fer, sobre els recursos humans, sobre la gestió pressupostaria de l’Ajuntament però ell no governa, ell aplicarà allò que el govern i l’alcaldia li encomanin. Amb això volem que la resposta al ciutadà sigui molt mes ràpida i eficient que la que donem ara.

Es comenta que la incorporació del Gerent es degut a la falta de dedicació dels regidors del govern. Es així?

No te res a veure, perquè per exemple els Ajuntaments importants d’aquest país que tenen gerència o altres administracions del mon local com pot ser consells comarcals o les diputacions els polítics tenen dedicació completa. Una cosa es la dedicació política i un altre la part tècnica. Això de la gerència es un concepte molt nou en l’àmbit dels funcionaris públics, no son càrrecs de confiança esta completament separat del àmbit polític.

Sobre el tema del Regidor Miguel Ángel Bastenier quina es la teva posició?

El que no es pot acceptar es que es banalitzí el feixisme de la manera que es va banalitzà amb aquest comentari a les xarxes socials. La posició del Govern en aquest sentit es molt clara per nosaltres un demòcrata i un càrrec electe d’un Ajuntament no pot fer aquest tipus de comentari, o de pseudo-comparacions perquè hem de tenir clar que en aquest país per culpa del feixisme molta gent va patir persecució, deportació, guerra, tortura, mort, per tant comparar qualsevol moviment democràtic amb algun aspecte amb el feixisme es intolerable e inacceptable.

Quin tipus de turisme volem per Sitges i com veus el oci nocturn de Sitges?

Sobre el tipus de turisme que vol Sitges  el pla de qualitat turística que es presentarà en els propers mesos, perquè esta acabant la seva fase de redacció, dirà quina es l’aposta d’aquest municipi, no obstant tots tenim clar que es un turisme de qualitat i d’una aporta de turisme internacional. Totes les ofertes turístiques inclosa la nostra han de tenir oferta d’oci perquè el turista la busca però nosaltres com Ajuntament hem de vetllar per dues coses que aquesta oferta d’oci sigui de qualitat i que compleixi la normativa. Perquè avui en dia hi ha tot una sèrie de normes  i drets que anys enrere no hi eren. A vegades la gent em diu com es que abans hi havia una discoteca a primera línia de mar i avui en dia no sigui possible, pues perquè quan es va crear la discoteca a primera línia de mar no hi havia un seguit de normatives i avui si que hi ha una normativa  i no havia un seguit de drets com el dret al descans i en l’àmbit del soroll igual, a mes es un tema de salut i els hem de vetllar. L’Ajuntament aquí hem de fer aquest capacitat inspectora, he de reconèixer que la capacitat inspectora es lenta i ens genera mes d’un conflicte. La capacitat inspectora no només del control dels sorolls sinó també de l’ordre públic amb els mitjans que tenim potser que també sigui limitada, jo també reclamo que puguem fer ampliacions amb l’àmbit del personal, de la plantilla, d’enginyers, de la policia local per poder arribar a fer un major control d’aquestes activitats per garantir que l’activitat es pugi desenvolupar amb normalitat i sobretot garantir que els veïns pugin descansar i pugi haver convivència.

Al carrer 2 de Maig era un carrer emblemàtic del poble i s’ha perdut. Per que?

Evidentment l’oci esta canviant, el concepte de l’oci esta canviant, el concepte de la nit també esta canviant i aquí es clau que l’empresariat sigui proactiu en aquest àmbit. A vegades em pregunten com es que ha tancat aquet local, li haurem de preguntar al local per quin motiu ha deixat de tenir clients, per quin motiu la gent no hi ha anat, perquè la normativa en aquest cas del carrer 2 de Maig no ha canviat segueix sent la mateixa .

Respecte al tema dels comerços, no hi ha cap regulació per limitar el tipus de comerços en els carrers mes principals de Sitges?

Vivim en una societat de lliure mercat i per tant la regulació comercial es també de lliure mercat, i no es una regulació municipal es una regulació Estatal, l’únic instrument que tenim per controlar una mica es el planejament urbanístic i el pla d’usos. El pla d’usos actualment esta en revisió, precisament per aquesta reflexió a veure de quina manera podríem regular alguns tipus de comerços sobretot a la zona del casc antic però la qualitat de l’establiment no depèn del sector públic, depèn del sector privat i respon molt sovint a la llei de l’oferta i la demanda.

Però el tipus si que es pot regular, no?

Si el tipus si que es pot regular i en quins carrers però no podem fer una prohibició total, no esta en mans municipals fer-ho.

Sobre el tema del Top Manta que hem patit aquest estiu com esta la situació?

Hem avançat i es que s’ha acceptat per fi que es un problema de País, després d’anys de reclamar-ho des de els Municipis de la costa que tenim aquest gran problema, El Govern de la Generalitat a instancies del Síndic de Greuges i a convocat taules de treball on hi ha totes les administracions, hi ha la Generalitat, l’Estat, el mon Municipal, de fet Sitges representem les comarques de Barcelona, Salou les de Tarragona, Roses les de Girona, i després hi ha Barcelona que per la seva dimensió te una representació a part, també estan els cossos policials inclús de la zona portuària, hi ha representants del sector del comerç , també del àmbit de les migracions, benestar i família, perquè es un problema social, comercial, ciutadà, de ocupació de via pública i per primera vegada estem fen actuacions coordinades. Ara jo torno a insistir en lo mateix, si no canvien les polítiques migratòries i s’assumeix que es un problema social que tenim persones en la absoluta misèria venen de forma irregular al carrer  no es solucionarà el problema. Per tant la decisió per mes que fem els Municipis posant tots els recursos que puguem ha de ser de l’Estat o de la Unió Europea. L’únic que podem fer els Municipis es minimitzar, anar reduint la presencia perquè es gent que venen de països que fugen de la misèria, de la gana, de la guerra, arriben de manera irregular, tenen una situació irregular i es guanyen la vida com poden i no els hi donem resposta l’únic que fem es perseguir-los, es una situació complicada perquè estan fen de forma deslleial e il·legal la competència al comerç que paga els seus impostos i ocupant la via pública de forma irregular per tant hi ha una situació problemàtica.

De cara a les properes eleccions hi ha dos partits mes a Sitges que s’estan formant. En un poble tant petit  creus que es perdran vots? Com ho veus?

La Democràcia es això, la democràcia es que tothom que senti que te una inquietud, una reivindicació, o que te un projecte pel seu municipi i el vol portar a terme dons que s’organitzi a través de formacions polítiques, que es presenti i la ciutadania expressi a través del seu vot  si el recolza o no el recolza. La democràcia es així, per tant jo en aquest sentit sempre he pensat, que es molt positiu que tothom que es volguí organitzar es pugui presentar en unes eleccions municipals després la ciutadania es la que dirà de quina manera queda la representació. Si en dieu es que si hi ha molts partits es fragmentarà molt el vot i la representació en el consistori serà molt fragmentada be pues d’aquí ve una política que es diu política de pactes, política de diàleg, que s’ha de exercí i que es molt positiva perquè enriqueixes molt els projectes. A mi de la experiència d’aquest any i mig de govern que portem en minoria en diu que hem enriquit molt els projectes del govern gracies a les aportacions de l’oposició i aleshores també tiren endavant amb mes consens, amb mes suport, les ideologies dels altres s’incorporen i el projecte es mes acceptat, i per tant jo no hi veig res de negatiu.