Log In

Acceder

¿Ha olvidado su contraseña?

Subtotal del carrito: € 0,00

Entrevista a Carme Almirall Regidora de Recursos Humans i Serveis Urbans de l’Ajuntament de Sitges.

04/09/2017

Entrevista a Carme Almirall Regidora de Recursos Humans i Serveis Urbans de l’Ajuntament de Sitges.

entrevista carme almirall

Un dels temes que mes preocupa als ciutadans es el tema de la neteja del poble. Perquè tenim així el tema de la neteja aquí a Sitges?

Tenim contractat un servei que no dona per les necessitats que te el municipi en aquest moment. El contracte amb Cespa es va fer a l’any 2006, en aquell moment es va fer un bon plec de condicions i responia a les necessitats, però han passat 11 anys, i el contracte pels temes de la crisis, dels plans de sanejament i retallades, ha sofert serioses modificacions i s’han hagut de retallar serveis. L’any passat vam fer una injecció econòmica de 425.000€ i s’ha ampliat la neteja dels contenidors, s’han ampliat dues escombradores, la contractació d’un agent cívic que ha fet una feina impressionant i molt positiva, però continuem tenint un servei que no dona resposta a les necessitats del nostre municipi actualment i sobretot a l’estiu, tot i que hi ha un reforç, no donem l’abast amb buidar les papereres del centre amb els desbordaments de contenidors. S’ha de dir que els Restaurants i Comerços treballen tant  que està be que treballin però generen mes residus, la recollida comercial que es porta a porta a vegades no es suficient i tenim desbordaments sobretot a zones molt concretes com Pou Vedre, Bassa Rodona o el Passeig entre altres zones, i a tot això l’hi hem de donar una resposta que estem buscant en aquest moment perquè hem contractat una empresa que ens esta fent un anàlisis de quina es la situació, ens ha redimensionat tota la prestació de serveis de recollida de residus, i la neteja vial, la neteja dels carrers i ens ha fet una proposta perquè posem un plec de condicions que responen a les necessitats del municipi, amb augment de serveis, amb augment de freqüència, amb renovació total de la maquinaria i vehicles, amb canvi de tots els contenidors. En aquest moment Sitges te un mostrari de contenidors n’hi ha de carga lateral, de carga frontal, de carga bilateral, tenim tots els tipus de contenidors que existeixen al mercat perquè vam ser pioners en el seu moment i el que pretenem es homogeneïtzar els contenidors perquè si homogeneïtzem els contenidors facilitem la neteja, facilitem el sistema de neteja dels mateixos, el de recollida  i optimitzem recursos. Estem pensant en tornar a la escombrada manual, es a dir fer un mixta entre els bufadors i augmentar aquest servei amb escombriaires manuals.

Això comportaria crear llocs de treball?    

Si, evidentment, el plec que tenim augmenta considerablement els diners que hem de posar per netejar, per tenir un bon servei, un servei òptim pel municipi, i a mes d’augmentar els vehicles i maquinaria també s’ha d’augmentar la plantilla que farà aquest servei, per tant es crearan nous llocs de treball. Ara estem donant solucions a situacions concretes, anem posant pegats a les incidències però no podem fer un abordatge de la problemàtica en general perquè necessitem els recursos que ens donarà la nova contracta.

Estem en contacte amb el Gremi que ens demanen que augmentem la freqüència de recollida de residus i d’orgànica doncs farem l’esforç. Hem posat en marxa la campanya de “som mòbils” ó “Aquí no” perquè teníem la costum dins del centre de deixar les bosses a la porta de casa perquè la passessin a buscar, hem augmentat el nombre de contenidors que baixem a les 20h i recollim a les 02:00h no son fixes.

A nivell de ciutadania estic molt contenta la ciutadania ha respost molt be, la ciutadania s’estima Sitges i no el vol veure brut per tant quan se’ls hi proposa una col·laboració s’hi bolquen.  

També ens ha aflorat que tenim alguns comerços que encara no tenen ben organitzat la recollida comercial, els començos han de tenir els seus propis contenidors i treure’ls a la nit i ens col·lapsen els contenidors. Estem treballant molt i l’agent cívica es una crack i esta fent molta pedagogia. Insistim molt en la pedagogia i en explicar com s’han de fer les coses però si hi ha reincidència estem entrant en el tema sancionador.

S’ha arribat a sancionar?

Hem obert algunes actes administratives de comerços que no tenen els contenidors necessaris per fer la recollida adequada.

Quin cost tenen aquestes sancions?

Hi ha una ordenança fiscal de l’Ajuntament que diu que l’ordenança de residus de l’ajuntament que tots els establiments comercials han d’estar adherits a la recollida sempre i quan la seva activitat generin residus superiors a una bossa petiteta de domestica i que han de tenir un contenidor on han de posar els seus residus i treure’ls a la nit. Els estem multant per no tenir els contenidors.

Ens comentes que hi ha un pressupost que no compleix les necessitats del municipi , ens pots fer una comparativa amb altres municipis semblants?

Vam anar a fer una visita a diferents municipis, Salou que es un municipi turístic amb característiques similars te un pressupost per la recollida de residus i neteja viaria de 10.000.000€. Castelldefels es mes gran i se’n va cap els 8.000.000€ hem patit molt les retallades, som un municipi turístic i a mes calculem l’afluència de visitants per les tones de residus que recollim i hi ha un augment increïble, els últims 2 anys el volum de visitants que hem tingut s’ha doblat, per tant hem de doblar servei i hem de posar mes diners. En aquest moment estem treballant amb un pressupost comptant l’augment de l’any passat de 4.500.000€. per la recollida selectiva, recollida de residus i orgànica i neteja viaria.

Estem molt per sota d’altres poblacions, no?

Exacte, es fruit d’una situació conjuntural i estructural d’un moment determinat dons el municipi tenia un endeutament molt gran, va haver un pla de sanejament i es van retallar moltes coses com la TV local per exemple també es va haver de retallar el contracte de neteja i a més també hi havia un deute molt important amb l’empresa Cespa que s’havia generat en el seu moment i això ens lligava de mans de poder rescindir el contracte amb aquesta empresa. En aquest moment queda una factura d’uns 290.000€ i ja només ens quedaran 300.000€ de deute però es que els hi devíem milions d’euros, per tant abans de fer la nova licitació haurem de liquidar tot el deute per anar nets de “polvo i paja” a fer la licitació en que pugi participar tothom i tothom tingui les mateixes oportunitats i drets.

Quan parlem d’una nova licitació o de fer tots aquests canvis dins del àmbit de la neteja de la vila, Quan començaran aquest canvis?

Efectiu seran al mes de Maig del 2018 que es quan acaba el contracte actual amb Cespa, hi ha un període de prorroga, ens estem situant al estiu del 2018 més o menys, que es quan veurem els canvis. Es una licitació de molts milions d’euros i per tant te fiscalització europea, fiscalització per tot arreu, s’ho mira tothom, i administrativament es un procés llarg per això al setembre hem de començar a mirar que volem per l’estiu que ve tenir totes les eines necessàries.

Sabem l’import del proper contracte?

Calculo que ens hem podem anar cap als 6.500.000€ ó 7.000.000€ encara estem fen ajustos. Sabem el que necessitem i els tècnics ho estan revisant, es a dir tenim la proposta que ens ha presentat l’empresa que ha fet la anàlisis i ara cal revisar-ho i mirar-ho tant a nivell polític com de Govern i tècnic per ajustar-ho a las necessitats del municipi.

Per exemple tenim el tema de la poda dels arbres, en èpoques determinades de l’any es poden molts arbres i jardins i els jardiners als propietaris els hi cobren per anar a portar-ho a la deixalleria. Hi ha gent que ho te malentès i pensa que pot deixar les restes de la poda en el contenidor d’orgànica i no es el cas, no es poden deixar allà, un dels serveis que volem posar son contenidors especials per la poda en moments determinats de l’any. Un altre tema es la discussió sobre qui a de recollir les fulles Cespa o els Jardiners, volem que temes com aquest quedin molt clars en el nou contracte. També ha de quedar molt clar quan comença la temporada alta i hem de doblar servei, també estem pensant amb el gremi de fer tancats per la brossa comercial, nosaltres també sabem la problemàtica de la restauració i el comerç per que ells treuen els contenidors a les 12 de la nit quan acaben el servei,  i nosaltres passem a recollir mes tard i aquest contenidor es queda al carrer fins que tornen a obrir,  i els veïns pensen que son contenidors d’escombraries... etc.

Estem mirant molt que es fa a altres llocs per poder millorar molt el nostre servei.

Que li diries als vilatans que es queixen del tema de la neteja?

Jo els hi demanaria dues coses, una que nosaltres tenim coneixement de totes les incidències que ens ajuden a millorar i que fessin servir totes les eines que estem posant al seu abast amb l’APP de línia verda que per nosaltres es molt útil per que així coneixem quines son les incidències com si hi ha restes de poda, que el contenidor de cartró esta ple de vidre..... etc. Es una bona eina per poder estar en contacte amb el ciutadà i actuar el mes ràpid possible.

Una altre es que tinguin una mica de paciència perquè estem posant mitjans per resoldre-ho, i som conscients que no arribem a la excel·lència ni molt menys, i tenim problemes de brutícia i estem donant resposta a totes les incidències i no estem donant una resposta al problema general de la neteja, però que estem buscant una solució.

Jo se que tots paguem impostos i que aquest impostos son per donar els serveis que ens mereixem, però d’entrada dir-l’hi que amb el que es paga de recollida no paguem ni una quarta part del servei, això es una obligació que te l’Ajuntament, l’assumim amb tota la responsabilitat però amb pagar impostos no n’hi ha prou s’ha de col·laborar una miqueta.

Has parlat de l’APP, com funciona?, la incidència es immediata?

Intentem que quan son temes de mobiliari urbà com papereres o bancs te els seus tempos, quan son temes d’enllumenat va directament a Sece  i Sece respon a la incidència, també es veritat que a vegades ens diuen que falta una llumenera que val 1.500€, hem de demanar-la, hem de licitar-la e intentem respondre mes ràpid les incidències de neteja que també van directes a Cespa i ells mateixos donen resposta a la incidència. Per exemple si ens arriba que un contenidor esta desbordat s’envia un petit camió per fer la recollida, això passa molt a Pou Vedre i després el contenidor esta vuit i les bosses fora del contenidor. Aquest servei de recollida puntual també es un nou servei que hem posat per no haver de treure un camió que esta fent la seva feina en un altre lloc.

Un altre de les queixes es l’estat dels carrers de Sitges sobretot de la part del Vinyet i les rajoles del Passeig que s’estan aixecant. Com tenim tots aquest temes?

Tenim molts projectes de futur que podrem executar per que els tècnics han fet una gran feina i hi ha molts projectes executius que s’han anat fent.

Vinyet i Terramar fa 25 anys que estan així i des de l’any 2011 hi havia unes lleis de finançament i no es podia ni contractar gent ni gastar mes diners dels que hi havia i es va anar generant un romanent que eren diners que es quedaven allà a la caixa i no es podien gastar. Fins que no hem fet tot el procediment per aconseguir alliberar aquest diners igual hem estat dos anys, tot això ja s’ha gestionat, s’ha fet una bona feina i ara tenim aquest diners i tots els departaments hem presentat projectes.

Me enorgulleixo de dir que el departament que porto teníem 17 projectes en cartera,  i n’hem presentat 7 en projecte executiu que a la que ens posin els diners ho licitarem, perquè son obres grans i hem de tenir-les licitades abans de que acabi l’any.

Ja hem fet el projecte del canvi de llumeneres i pavimentació del passeig des de el Xiringuito fins el Pícnic, també tenim el projecte fet de canviar tots els fanals que il·luminen la platja, el projecte de soterrament de la línia de Garraf 2 dels postes de la llum que estan tots per d’alt soterrar-los, dins dels processos participatius es va aprovar la remodelació dels lavabos de Terramar i Sant Sebastià, només falta que ens posin els diner i començar a treballar. Al 2018 tindrem el poble en obres. Altres regidories també tenen projectes de millorar instal·lacions con la regidoria d’Esports de la que també he estat regidora com per exemple el camp d’Aiguadolç.

També tenim previst el enllumenat de Santa Bàrbara, d’altres zones, aquest any ja hem canviat moltes llumeneres de molts carrers de Sitges i les hem d’anar canviant totes per que al 2020 canviarà tota la normativa i l’hem de tenir totes substituïdes.

Dins dels projectes de la Regidoria també estan Vinyet i Terramar, bàsicament Terramar que es la zona que esta mes degradada a nivell de pavimentació però entra a treballar a Terramar vol dir mig milió d’euros, esta com esta des de fa tants anys i hi ha tota la problemàtica dels pins perquè els pins estan allà i allà es quedaran i hem de buscar solucions alternatives amb els paviments. Si que es veritat de des de fa 30 anys que hi havia el problema les tècniques han avançat molt i els paviments han millorat molt i les voreres també hi ha propostes molt interesants, estem treballant amb la Diputació per que ens ajudi a fer una proposta i anar fent abordatges de Terramar de l’any que ve dos carrers, i s’haurà de anar fent poc a poc i el mateix amb el Vinyet. Ara hi ha una persona que esta analitzant l’estat dels carrers per poder anar prioritzant les actuacions.

Un dels carrers que s’ha d’obrir per canviar els connectors amb Sorea que tenim un conveni es el Carrer Estalvi i no podrem començar fins que no passi Santa Tecla perquè el president de la comissió de Festa Major  viu al carrer Estalvi.

S’ha de fer obres al Passeig que duraran uns 6 mesos i amb tots els esdeveniments que hi ha al poble hem de trobar el moment idoni per començar les obres....

La teva feina es complicada per que no es tracta només de fer les obres sinó de coordinar amb els veïns, esdeveniments i la ciutadania l’execució de les obres. No?           

Si, la avantatge que tinc es que tinc uns tècnics que son fantàstics, tinc un Cap d’àrea que es un pou de ciència que es coneix molt be el poble, tinc una coordinadora econòmica que m’ajuda a gestionar tot pressupost que es molt complex a més fa molts anys que treballa a l’Ajuntament i te molt coneixement i la seva opinió es molt important, un coordinador de brigades que fa molts anys que hi és i que domina molt tota la situació i tots els treballadors de l’àrea son gent molt bragada i amb molts coneixements i m’ajuden molt a desenvolupar la feina.

Hi ha coses tan ximples, com pensar en fer una carta pels comerços per la recollida durant la Festa Major, algú ha de pensar que no es podrà recollir el cartró, però no es pot deixar al carrer perquè passen els diables  ó cura que la recollida del vidre es fa el dimecres i el dimecres era el dia 23, i aquest dia a dia es bastant apassionant.

Aquest dia a dia la ciutadania desconeix que es faci, no?

Si, però estem molt acostumats a treballar molt coordinadament amb tothom, per exemple el departament de Tradicions i Festes te una dinàmica molt de en seiem amb tothom que esta implicat en Carnaval, Patchwork, Gay Pride.... etc. Festes que porten molta gent al poble, es coordina molt be amb la policia, neteja.... etc.

Un altre àrea que portes es la de Recursos Humans, potser es una de les menys vistes o que menys coneix la gent.

Recursos Humans es un repte, perquè soc molt ambiciosa i vull racionalitzar, regularitzar i deixar els treballadors de la casa en el lloc que es mereixen, i en una situació de tranquil·litat respecte al seu lloc de treball  que també es mereixen, estem intentant fer una valoració de llocs de treball que respongui a les necessitats de la casa, estem treballant amb l’organització dels caps, però també amb les bases com els auxiliars administratius fan unes tasques que ara per ara no estan reconegudes, o si que estan reconegudes però no estan remunerades, o no estan reconegudes a nivell de lloc de treball, s’han de regularitzar situacions a la brigada amb positiu. Els llocs de treball de la gent han de estar ben delimitats per que tothom ha de saber on es i per que hi es i com hi ha arribat, es complicat.

A mes es un departament que cada mes ha de fer la nomina, ha de regularitzar les hores extres de tothom, el volum de feina es molt constant, també hi ha demandes, situacions que s’han de solucionar als jutjats, les coses a vegades no son tan fàcils i tens reivindicacions dels treballadors que arriben als jutjats, cosa que es molt respectable. Es un departament que li falta una mica de cobertura de personal però fins i tot Recursos Humans necessiten mes personal.

L’Ajuntament de Sitges s’ha de redimensionar, hem de situar a tothom en el seu lloc, ara el gerent ens ha fet un organigrama que s’ha de acabar de desenvolupar perquè ha arribat fins els caps de servei però necessitem desenvolupar-lo perquè aleshores tothom sapiguem que es necessita en cada departament i com funcionar millor, s’ha de treballar la motivació dels treballadors, perquè no s’han sentit ben tractats ni per l’ARSAL ni pels governants, jo intento escoltar als seus portaveus que son els sindicats i treballar amb ells, a vegades discrepem però si una cosa puc dir es que ens trobem, no tenen dificultats en que seiem i parlem, això ho han de reconèixer, una altre cosa es que compartim, o que el que ells volen en lloc de trigar un mes en triguem 6, però es un repte interesant el departament de Recursos Humans.       

Si d’aquí a dos anys i mig tornessis a sortir com a regidora tornaries a agafar les mateixes Carteres?

Si, m’agrada el que faig.