Log In

Acceder

¿Ha olvidado su contraseña?

Subtotal del carrito: € 0,00

El Ple modifica el ROM per contemplar la figura del gerent i directors municipals

30/09/2015

El Ple modifica el ROM per contemplar la figura del gerent i directors municipals

ple setembre sitges

La modificació del Reglament Orgànic Municipal és el pas previ per a poder iniciar l'expedient de contractació per la via del concurs públic d'un gerent per dirigir l’organització tècnica i administrativa i coordinar les diferents àrees.

El Ple de Setembre ha aprovat aquest dilluns la modificació del Reglament Orgànic Municipal per incloure la figura del gerent i director municipal, després que el Govern anunciés al juny que l'Ajuntament es dotaria d'una nova organització municipal amb la finalitat d’harmonitzar i agilitzar les tasques d’administració, incorporant òrgans directius i direccions d’àrea.

Amb aquesta modificació, el ROM descriu les funcions que tindria la gerència municipal i la seva posició relacional amb la resta de l’organització. Entre d'altres, les seves funcions serien la de dirigir l’Ajuntament i coordinar les diferents àrees; impulsar i coordinar l’execució dels acords de govern; i planificar i avaluar els plans i programes d’actuació i la innovació i millora de la gestió. De moment, el Govern ha informat als representants sindicals en les tres meses de negociació que hi ha hagut des del principi del mandat. Per al regidor de Hisenda, Organització i Govern Obert, Josep Moliné, l'Ajuntament necessita d'un gerent "per dirigir-lo tècnicament i coordinar les àrees. La figura del gerent la tenen establerta a altres ajuntaments des de fa temps". En aquest sentit, Moliné ha explicat que no es tracta de fitxar un comissari polític, sinó un perfil professional per poder tirar endavant projectes com el de la transparència municipal o donar un nou impuls a la factura i expedients electrònics.

En aquest punt, alguns dels grups van demanar al Govern més temps per analitzar la proposta i debatre sobre la nova figura gerencial. Des de Sitges en Positiu, Ricard Vicente va manifestar que el seu grup no veu malament la creació de la figura però ha de tenir la complicitat de tots els grups. Manuel Rodríguez, de Ciutadans, va expressar que la figura no és essencial però sí necessària i que el procés d'incorporació haurà de ser transparent, amb concurrència, d'un perfil capacitat, que haurà de donar comptes també als grups de l'oposició. Des de la CUP, Pol Vigó, ha manifestat que el grup vol participar en el debat, que comparteixen l'anàlisi sobre la necessitat d'un gerent, però no comparteixen la idea d'una figura provinent del sector privat. Per a Ignasi Rubí, de Nou Horitzó, s’entén la necessitat d'un gerent per a la millora de l'estructura organitzativa que estigui al servei de totes les forces polítiques. Des de Sitges Grup Independent, Vinyet Lluís, va preguntar quin és el projecte organitzatiu i si ha un estudi fet. Des del Partit Popular, Ferran Llombart s'ha mostrat d'acord amb una figura gerencial.

Precisament la dedicació dels regidors ha estat un altre dels punts de debat. El Ple no va aprovar la modificació del règim de dedicació del Batlle, per fer-la compatible amb el seu nou càrrec en el govern de la Diputació de Barcelona. El dictamen proposava una dedicació del 25% el que suposava un estalvi en la seva retribució de 40.000 €. Aquesta modificació només afectaria al contracte i no a la dedicació real de l'Alcaldia, tal com va explicar el Batlle, Miquel Forns, qui compagina els càrrecs des del passat 15 de juliol.

En l’àmbit social, la sessió plenària de dilluns va aprovar l’elaboració d’un Reglament del Consell Municipal de Discapacitats i Inclusió, per crear un espai de trobada i relació entre entitats, persones i la pròpia administració, amb la intenció de reflexionar sobre les necessitats i les propostes per la inclusió de les persones amb discapacitat en la població. En l’àmbit de les persones, el Ple aprovar definitivament les bases per a la convocatòria d’ajuts municipals, al pagament del lloguer just i d’accés al mercat de lloguer. En aquesta línia, els pressupostos destinen 115.000€, dels quals 75.000 euros seran per al pagament del lloguer i 40.000 euros per a l’accés al mercat del lloguer. La convocatòria dels ajuts està enfocada a la gent jove, ja que es calcula que en els darrers anys uns 600 joves han hagut de marxar de la vila per trobar habitatge.

El Ple va aprovar també la revisió i modificació del Reglament de Funcionament del Centre d’Empreses Creatives de Sitges. També va acordar crear una comissió d’estudi del Reglament de Funcionament del Centre d’Empreses Creatives de Sitges per tal de revisar, analitzar i estudiar l’actual reglament. També es proposa en l’acord que la comissió de revisió del reglament estigui formada per representants de les diferents àrees i serveis de l’ajuntament.

La sessió va aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal nº XXX del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sitges en referència a la línia de limitació de la clau B2 en el camí d’accés a la Pedrera “Les Coves”, al nucli de Garraf. L’acord és d’execució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, interposat per la representació de Lafarge Cementos S.A. La sentència estima que el camí d’accés a la pedrera “Las Cuevas” és privat i condemna a l’administració a atorgar una nova qualificació al camí esmentat conforme a dret, i quedi exclosa del domini públic.

En un altre àmbit, la sessió del Ple va ratificar la modificació dels estatuts del Consorci del Patrimoni de Sitges per adequar el text a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL). També els estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf s’han modificat per adaptar-los a la mateixa llei, encara que per la via d’urgència en el Ple.

També per urgència, la sessió va aprovar la declaració d'especial interès o utilitat pública de tres entitats: Casino Prado Suburense, Fundació Cultural i Esportiva Casino Prado, Societat Recreativa El Retiro i Seaesitges SL, per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació. Amb aquesta declaració, les tres entitats tindran una bonificació del fins el 50 % de la quota íntegra de l'impost dels béns immobles.

La sessió plenària va aprovar un agraïment públic a les entitats, administracions, professionals i protagonistes que han col·laborat en l'organització de la Festa de Sant Bartomeu i de Santa Tecla 2015. Tal com expressa el dictamen, s’agraeix públicament a totes les persones que han participat a les Comissions de Festes dels barris sitgetans, implicant-se i dedicant el seu temps i esforç pel bé de la comunitat, organitzant amb encert la celebració de les festes dels barris de Sitges.

En l'apartat de mocions, el Ple va aprovar una moció de l'Alcaldia per donar suport al manifest del col·lectiu CESC.cat, en el qual es comunica que “com a persones catalanes, amb diversitat funcional visual i compromeses amb el procés sobiranista del país volen prendre part i col·laborar amb els futurs projectes del nou govern”.

També es va aprovar una moció presentada per tots els grups municipals per tal que Sitges sigui municipi d’acollida de refugiats, en la qual s'insta al govern de l’Estat a demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida i integració social. Amb l’aprovació d’aquesta moció l’Ajuntament modificarà el pla d’acollida de persones immigrades per incloure l’asil.

Seguint amb les mocions, el Ple va aprovar una acord de suport al manifest de les víctimes de Talidomida presentada pels grups municipals. Una altra moció, presentada per Ciutadans, va ser aprovada per a la creació d'una Comissió Mixta sobre la venda ambulant en la que podran participar tots els grups municipals.