Log In

Acceder

¿Ha olvidado su contraseña?

Subtotal del carrito: € 0,00

Creative Connexions Sitges 2017

16/10/2017

Creative Connexions Sitges 2017

 creative conexion sitges 2017

Galeria Fotogràfica

creative conexion sitges 2017


Festival Hub@Els Jardins del Cañateca-Prado
c/Francesc Gumà 6-16
Open daily during the Festival • Obert tots els dies durant el Festival 

Irish & Catalan Festival Workshops
Tallers Del Festival Irlandesos i Catalans
Daily during the festival • Tots els dies durant el Festival
See workshop listings and website for further details
Per a més informació vegeu el llistat de tallers a la página web del Festival
www.creative-connexions.eu/workshops
Workshops/Tallers €5 – €10 

Pop-up Sessions
10 min Flash Sessions of music and dance around Sitges (see website for
routes) • 10 minuts flash Sessions de música i dansa per Sitges (vegeu el
lloc web de rutes) 

Sitges Sessions
Informal Music Sessions • Sessions Informals de Música 

26 Thursday/Dijous:
20:30 El Donostiarra, C/Nou
22:00 Cafè del Món, C/ Illa de Cuba 43 

27 Friday/Divendres:
20:00 Louise Se Va, C/ Passeig Vilafranca 5
22:00 Tres Quarts, C/ Bonaire 36

28 Saturday/Dissabte
14:00 Cafè del Món, C/ Illa de Cuba 43
17:00 El Picnic, Passeig de la Ribera 

29 Sunday/Diumenge:
17:00 Lizarran, C/ Sant Pau 3
18:00 Akelarre, C/Port Alegre 2
19:00 El Cable, C/ de Barcelona 1 

Tickets/Bookings €4 - €10
Available to purchase in Festival Hub from Thursday 26th or book through •
Disponible per comprar al Hub del Festival a partir del dijous 26 o reservar
a través
info@creative-connexions.eu
Els Jardins del Prado: €5 per day, admission to all garden events 11h-18h
Els Jardins del Prado: €5 per dia amb entrada a tots els events d’11h a 18h
Festival weekend pass: €35 (all events)
Abonat tot el cap de setmana: €35 (tots els events) 

Programa: 

26 THURSDAY/DIJOUS 

19.30 Festival Launch/Inauguració del Festival Àgora 3 Galeria d'Art, C/Nou 20
Exhibition/Exposició: The Symbolism of J.M. Subirachs • Els simbolismes de J.M. Subirachs
Painting and sculptures from Subirachs (1927-2014), one of Catalonia’s leading 20th century artists •
Pintura i escultures de Subirachs (1927-2014), un dels artistes més destacats del segle XX a Catalunya entrada gratuita 

20.30 Catalan Tapas available with Irish Music Session/Tapes Catalanes disponible
amb Sessió de Música Irlandesa El Donostiarra, C/ Nou 14 entrada gratuita 

22.00 Launch of Creative Connexions Craft Beer with Music Session/Estrena de
Cervesa Artesana Creative Connexions amb Sessió de Música
Cafe del Mon, C/Illa de Cuba 43 entrada gratuita 

27 FRIDAY/DIVENDRES 

Workshops: Step-Dance and Sean-Nós Dance 

12.00 Inauguració del Festival Hub@Els Jardins del Prado Cañateca
c/Francesc Gumà 6-16 (el Jardi pass) 

12.30 Catalan Food and Wine Tasting with Irish Music Session/Tast de Menjar i
Vins Catalans amb Sessió de Música Irlandesa Els Jardins del Prado Cañateca (el Jardi pass) 

14.00 TraDITum in Concert (DIT Conservatory of Music & Drama, Dublin)
Els Jardins del Prado Cañateca (el Jardi pass) 

14.45 Western Roots (Mossie Martin, fiddle, Bernard Flaherty flute/vocals
& Donal O'Connor guitar/vocals) & Edwina Guckian (sean-nós dance)
Els Jardins del Prado Cañateca (el Jardi pass) 

15.30 Catalan Sounds/Sóns Catalans Els Jardins del Prado Cañateca (el Jardi pass) 

16.00 Hooks & Crookes – Sea Shanty Session/Sessió de Sea Shanty
Els Jardins del Prado Cañateca (el Jardi pass) 

16.30 Shared Repetoire/Repertori Compartit El Retiro, C/Àngel Vidal, 17-23
An overview of Catalan and Irish Music, performance practise and creating a shared repertoire • Una
aproximació a les músiques Irlandesa I Catalana practicant en directe creant i compartint repertori.(Entrada gratuïta) 

17.00 Festival Parade/Parade del Festival De La Fragata al Cap de la Vila (Entrada gratuïta) 

17.30 Finish of Parade with Irish and Catalan Dance Session/Fi de la Parade amb
Dansa Irelandesa i Catalana Els Jardins de El Retiro, C/Àngel Vidal, 17-23 (Entrada gratuïta) 

19.00 GIG/Concert: NoCrows Els Jardins del Prado Cañateca
Dynamic folk orchestra of multicultural sounds • Orquestra folklòrica dinàmica de sons multiculturals (€8/4) 

20.30 Launch of Al amor dels amics: Pearse Hutchinson/Introducció de a L’amor
dels amics: Pearse Hutchinson Cañateca-Prado, c/Francesc Gumà 6-16
An Irish Poet in Catalonia, exhibition in association with Maynooth University, with Vincent Woods, Francesc
Parcerisas (poets) and Hugh Murphy, Maynooth University • Un Poeta Irlandès a Catalunya, una exposició en
associació amb la Universitat Maynooth amb Vincent Woods, Francesc Parcerisas (poetes) i Hugh Murphy de la
Universitat Maynooth Open daily during the festival • Obert tots els dies durant el Festival. (Entrada gratuïta) 

21.30 Youth Kaleidoscope Stage@Montroig
led by Craobh Phiarais Cafetería Montroig, C/Marquès Montroig, 13 (Entrada gratuïta) 

22.15 GIG/Concert: The Best of Contemporary Irish and Catalan Music/El Millor
de la Música Irelandesa i Catalana Contemporània
With Ballaveu, Martin Tourish and festival friends • Amb Ballaveu, Martin Tourish i amics del festival
Cañateca-Prado, c/Francesc Gumà 6-16 (€8/4) 

28 SATURDAY/DISSABTE 

Workshops: Step-Dance and Sean-Nós Dance 

11.00 Session Playing of Catalan Tunes/Jam Session Tocant Tonades
Tradicionals Catalanes Els Jardins del Prado Cañateca (El jardi pass) 

12.00 A Walk through Sitges with Brandon/Un Passeig per Sitges amb Brandon
Els Jardins del Prado Cañateca (El jardi pass) 

12.00 Poetry Corner – Voices of Ireland and Catalonia/Racó de la Poesia –
Veus de Catalunya I d’Irlanda Els jardins del Prado Cañateca (El jardi pass) 

12.00 Shared Repertoire: Ireland Catalonia Part 1/Repertori Compartit:
Irlandès Català Part 1 El Retiro, C/Àngel Vidal, 17-23 (Entrada gratuïta) 

13.00 Workshop in Session Playing with Mossie and Bernard/Taller de
Tocar en Bolos amb Mossie i Bernard Els Jardins del Prado Cañateca 

13.30 Dance Platform/Platform de Dansa: Mediterrania Escola de Dansa
Irlandesa, Beaumont Comhaltas, Grup Sardanista Xaloc i invitat especial
Edwina Guckian Els Jardins del Retiro, C/Àngel Vidal, 17-23 (Entrada gratuïta) 

14.00 Singing Workshop with Karol Green/Taller de Cant amb Karol Green
Els Jardins del Prado Cañateca 

15.15 The Carbonell Sisters/Les Carbonell Sisters Els Jardins del Prado Cañateca (El jardi pass) 

16.00 Karol Green (South Africa/Catalonia) i Brian Fleming (Ireland)
in concert /Karol Green (Sudàfrica/Catalunya) i Brian Fleming
(Irlanda) en concert Els Jardins del Prado Cañateca (El jardi pass) 

16.45 Corrandes són Corrandes
where they will present their first CD Lligadetes am un fil • on presentaran el seu primer CD Lligadetes
am un fil Els Jardins del Prado Cañateca (El jardi pass) 

17.00 Rithim na Bliana: New Music for Creative Connexions/Música Inèdita per a Creative Connexions
Bray Comhaltas Ensemble perform a special festival concert • Bray Comhaltas. Tocaràn junts en aquest concert
creat especialment pel festival Palau de Maricel, C/Fonollar (5€) 

17.30 TAP in Concert (Armagh) Els Jardins del Prado Cañateca (El jardi pass) 

18.00-20.00 Human Towers/Castellers Cap de la Vila 

18.15 Set-Dance amb Colm & Sean Els Jardins del Retiro (El jardi pass) 

19.30 Call to the Dance with dance sensation VELOCITY (David Geaney &
Anne Marie Keaney) Cinema-Teatro el Retiro, C/Àngel Vidal, 17-23
also featuring Edwina Guckian, Martin Tourish, James Mahon, Danny Diamond, Aimee Farrell Courtney,
Brid McGowan, Vincent Woods, Conor Arkins and Music Generation Carlow (€10/5) 

21.30 Youth Kaleidoscope Stage@Montroig Cafetería Montroig, C/Marquès Montroig, 13 (Entrada Gratuïta) 

22.15 GIG/Concert:The Best of Irish and Catalan Contemporary Songwriting/
El Millor de la Composició Irelandesa i Catalana Contemporania
With Felip Carbonell, Donal O'Connor and festival friends • Amb Felip Carbonell, Donal O'Connor i amics
Cañateca-Prado, c/Francesc Gumà 6-16 (€8/4) 

29 SUNDAY/DIUMENGE 

Workshops: Step-Dance/Sean Nós Dance/Instruments/Catalan Music 

12.00 Shared Repertoire: Ireland Catalonia Part 2/Repertori Compartit: Irlandès
Català Part 2 El Retiro, C/Àngel Vidal, 17-23 (Entrada Gratuïta) 

12.00 The Lough Key Singers Esglèsia de Sant Bartomeu i Santa Tecla 

12.00-16.30 Gig Rig@Els Jardins del Prado Cañateca (El Jardi Pass) 

12.00 launched by/Inauguració amb Craobh Phiarais (Dublin)
12.30 Hooks & Crookes
13.00 Bray Comhaltas
13.30 Balls Populars de Sitges
14.00 TAP (Armagh)
14.30 Anais, Christian and Catalan Friends
15:00 Music Generation Carlow
15.30 Lough Key Singers
16.00 Shared Repertoire Celebration Concert with Martin Tourish and Anais Falcó 

12.00-13.30 Let's Get Creative with Aileen Hamilton
Art Workshops for Children • Tallers d'Art Corner Creat per a nens Els Jardins del Prado Cañateca (El Jardi Pass) 

14.00-15.00 Making Faces/ Fent Cares:
Caricature workshop with Irish illustrator and Sitges resident Jon Berkeley • Taller de caricatura amb
il.lustrador irlandès Jon Berkeley, resident a Sitges Els Jardins del Prado Cañateca (El Jardi Pass) 

16.00-17.00 Music in Colour/ Música en Color:
Live drawing by Jon Berkeley • dibuix en directe por Jon Berkeley Els Jardins del Prado Cañateca (El Jardi Pass) 

17.00 By the Light of Music/Per la Llum de la Música:
A gathering to celebrate the launch of Danny Diamond's new cd/album 'Elbow Room' with readings from
Irish and Catalan poetry connected to music. Launched by Vincent Woods • Una trobada per celebrar la
publicació ‘d’Elbow Room’, el nou cd/àlbum de Danny Diamond amb lectures de poesia Irlandesa I Catalana
connectada amb la música. Dirigit per Vincent Woods Cañateca-Prado, c/Francesc Gumà 6-16 (Entrada Gratuïta) 

21.00 GIG/Concert: Lisa Lambe & Peter O'Toole in Concert
Leading Irish vocalist Lisa Lambe (ex Celtic Woman) and Peter O'Toole (guitar/vocals & member of Hothouse Flowers) • vocalista irlandesa Lisa Lambe (ex Celtic Woman) i Peter O'Toole ((guitarra/veu i membre de Hothouse Flowers) Cañateca-Prado, c/Francesc Gumà 6-16 (€8/4) 

22.15 Festival Wrap Party led by/dirigit per Western Roots Cañateca-Prado, c/Francesc Gumà 6-16 (Entrada Gratuïta)


27/10/2016

Creative Connexions Sitges 2016

4º Festival Irlanda - Cataluña 'Creative Conexions'

Galeria Fotogràfica

creative connexions sitges 2016

La música celta tradicional mezclada con los sonidos de la música y la cultura catalanas se mostrarán a las entidades, museos, locales y también en la calle del 27 al 30 de octubre.

La celebración de la cuarta edición del Festival Irlanda - Cataluña llevará a Sitges más 200 jóvenes músicos y bailarines además de artistas irlandeses y catalanes que actuarán del 27 al 30 de octubre en el Palacio de Maricel, El Retiro y en varios locales de la villa, y que ofrecerán también talleres de música y baile.

La programación se iniciará el jueves con el disparo de salida de las exposiciones de artistas catalanes e irlandeses como Jon Berkeley, Carmen Grimalt, John Coll, aislado Hamilton y Mary Waugh; el espectáculo de teatro 'A sacrilegious lesbian and homosexual parade' a cargo de Brian Fleming; y el concierto de jazz de Aimee Courtney Farrell acompañado de la banda catalano-irlandesa Dronan.

Viernes las calles de la ciudad acogerán la Cultural Walk 'hasta los museos de la ciudad; la sesión abierta de música con jóvenes participantes del 'Creative Connections'; la inauguración del 'Creative Conexions' en los museos de la ciudad; y el espectáculo de teatro 'Remember me' de Michael Tremblay dirigida por Tracy Martin.

El sábado será el turno del 'Irish & Catalán Storytelling for Children', o cuenta cuentos para niños; la actuación de 'The Ranelagh Singers'; la actuación castellera; el espectáculo de Gerry O'Connor y Desi Wilkinson, con Claudio Gabriel Sanna, Yasmin Bradi y Josep Maria Cols, entre otros; y el concierto con sonidos celtas y afro de Daire Bracken, Niwell Tsumbu y James Mahon, una mezcla de culturas donde las músicas en inglés, catalán, congoleño y bretón se fusionan.

Domingo, el espectáculo 'Gig Rig' contará con la participación de más de 200 artistas, una mezcla de músicos catalanes e irlandeses, con invitados como Sitges Canta, The Ranelagh Singers, Music Generation Laois & Carlow, Craobh Phiarais y muchos otros. Por la noche, el 'Crossing Borders' combinará música, canciones, poesía y teatro irlandés, inglés y catalán.

El festival incluirá también talleres de Bodhran, Tin Whistle, danza con Colm y Sean Traenor, Step Dance con Clon Dunne, talleres de bailes catalana y taller de bolos.

Jueves 27/10/2016

13:00h Acto gratuito - Jam Mediterránea @ El Picnic
LUGAR: Bar El Picnic, Passeig de la Ribera
Gerry O’Connor & Amigos

14:00h Acto gratuito - Acto de Apertura del Festival en Picnic
LUGAR: El Picnic, Passeig de la Ribera
Asiste al Acto de Inauguración, las mini-sesiones y entrevistas se subirán a Facebook en tiempo real cada día. Programa y horarios se podrán consultar la semana del Festival.

18:00h Acto gratuito - Sitges Sessions
LUGAR: El Donostiarra, C/Nou, 14

20:30h (1 hr) - Teatro @ L’Escorxador: Cabalgata Sacrílega Lesbiana y Homosexual
€8 (Puertas / bar abierto 20h)
LUGAR: L’Escorxador, C/ Joan Maragall, 36
Después de haber agotado todas las localidades en el Dublin Fringe, de sus tres nominaciones en el Dublin Gay Theatre Festival 2016 y de su nominación como mejor guionista novel en los New York’s Innovative Theatre Awards 2016, Brian Fleming nos presenta su último monólogo en Sitges. Basado en una historia real, nos llevará desde la Irlanda de los años 90, en la que la homosexualidad, el divorcio y los condones estaban prohibidos, hasta la igualdad del matrimonio en 2015 y la igualdad en Fifth Avenue en 2016.

22:00h - Acto gratuito - Sitges Sessions
Izarra, C/Major, 22
El Donostiarra C/Major, 14

23:30h - €10 - La Caja de la Cultura: Concierto Kaleidoscope
LUGAR: Cava Jazz, Jardines de El Retiro C/Àngel Vidal , 17-23
Una muy interesante y alegre mezcla de músicas y músicos organizada por Aimee Farrell Courtney con la presencia como artistas invitados de la banda catalano-irlandesa Drónán.

24:00h A partir de Medianoche y hasta tarde @ Casablanca
LUGAR: Casablanca Cocktail Bar, C/Pau Barrabeig, 5

Viernes 28/10/2016

Viernes 28 Festival Hub @ El Picnic
LUGAR: El Picnic, Passeig de la Ribera
Las mini-sesiones y entrevistas se subirán a Facebook en tiempo real cada día. Programa y horarios se podrán consultar la semana del Festival.

11:00h - €2 - Paseo Cultural por Sitges
LUGAR: Turisme de Sitges, Plaça de Eduard Maristany, 2
Un paseo por las calles de Sitges. La ruta se iniciará en Turisme Sitges y seguirá por Carrer Jesús, estatuas de Gk Chesterton y de Santiago Rusiñol hasta llegar al Cau Ferrat. El recorrido finalizará con una copa de cava en el Picnic, local Hub del Festival.

12:30h Acto gratuito - Sesión de Bienvenida para los Jóvenes @ El Retiro
LUGAR: Jardines de El Retiro, C/Àngel Vidal, 17-23
Concierto al aire libre a cargo de los participantes más jóvenes en el Festival Creative Connexions.

17:30h Acto gratuito - Sitges Sessions
Izarra, Carrer Major, 22

18:00h Acto gratuito - Creative Connexions Desfile del festival
LUGAR: Desde la Fragata hasta el Cap de la Vila y terminando en El Retiro
Sigue el Desfile de Apertura con jóvenes músicos tocando desde Fragata al Cap de la Vila y terminando en El Retiro .

18:30h Acto gratuito - Sitges Sessions
LUGAR: La Mediterrània, C/Sant Bartomeu, 10
A cargo de Beaumont Comhaltas y sus amigos.

19:00h - Acto gratuito - Bienvenida de Sitges a Creative Connexions
LUGAR: Palau Maricel, C/Fonollar
Sigue a los asistentes a la Exposición y participarás en un acto muy especial organizado por Vinyet Panyella y Museus de Sitges en el que conocerás a los músicos, artistas y audiencia local, disfruta de un primer contacto con algunos de los eventos del Festival.

20:30 (1 hr) - €10 (Puertas / bar abierto 20.00)
Teatro @ L’Escorxador: Good Dog presenta Remember Me (Recuérdame)
LUGAR: L’Escorxador, C/Joan Maragall, 36
Good Dog Theatre presenta Remember Me, de Michael Tremblay, dirigida por Tracy Martin y producida por Brian Burns.
Luke vuelve buscando a su ex John Mark, necesita sus consejos ante la inminente muerte de su padre y, en esta situación tan dura y desesperada, ambos se dicen todo lo que no se dijeron durante el tiempo que duró su relación. La obra transita desde la histeria hasta momentos de ternura puesto que los dos lo han puesto todo sobre la mesa. Otra excelente producción de la compañía Good Dog Production en la que toda la audiencia encuentra algo con lo que identificarse.

21:30h Acto gratuito - Sitges Sessions
LUGAR: El Donostiarra, C/Primer Maig, 9

21:30h Acto gratuito - Escenario Juvenil y Kaleidoscope @ Montroig
LUGAR: Cafetería Montroig, C/Marquès Montroig, 13
Ambiente distendido durante una hora con música, canciones y bailes organizado por Colm y Sean Traenor.

22:00h - €12 (incluyendo copa de cava) - Creative Connexions. Fusión Catalano-Irlandesa 2016
LUGAR: Palau de Maricel, C/Fonollar
Gerry O’Connor (violín), y Dessie Wilkinson (flauta) junto a diversos invitados especiales, los cantantes catalanes de L’Alguer (Italia) Claudio Gabriel Sanna (guitarra y voz) & Yasmin Bradi (voz), el grupo TraDITum, con Cliona Doris (arpa) y Laoise O’Brien (sonido) y Colin Dunne (danza), reconocido por sus actuaciones y coreografías en Riverdance y en Dancing on Dangerous Ground.

23:30h - €10 - La Caja de la Cultura @ Cava Jazz
LUGAR: Cava Jazz, Jardines de El Retiro C/Àngel Vidal 17-23
Organizado y coordinado por Western Roots Mossie Martin (violín), Donal O’Connor (guitarra y voz) y Bernard Flagherty (flauta, bouzouki y voz). Con Seosamh O’Neachtain (sean nos dance), el trío catalán Corrandes són Corrandes, Brian Fleming (percusión) y la actuación como invitado especial del cantante, compositor y guitarrista catalanoirlandés Felip Carbonell.

24:00 Encuentro de la gente del Festival en @ Casablanca hasta tarde
LUGAR: Casablanca Cocktail Bar, C/Pau Barrabeig, 5

FESTIVAL WORKSHOPS

10:00 – 11:30 - €10 - Step Dance con Colin Dunne
LUGAR: El Retiro Carrer Àngel Vidal
Se requiere experiencia. Adultos/Niños/Jóvenes.
Plazas limitadas. Se aconseja reservar.

16:00 – 17:30 - €5 - Set-Dance con Colm & Sean Traenor
LUGAR: El Retiro Carrer Àngel Vidal
Todos Bienvenidos: Adultos/Niños/Jóvenes/Principiantes/Avanzados

17:00h - €6 - Sean-Nos Dance con Seosamh O’Neachtain
LUGAR: Institute of the Arts - Barcelona C/ Ramon Dalmases, 18
Todos Bienvenidos: Adultos/Niños/Jóvenes/Principiantes/Avanzados

Sábado 29/10/2016

Festival Hub @ El Picnic
LUGAR: El Picnic, Passeig de la Ribera
Las mini-sesiones y entrevistas se subirán a Facebook en tiempo real cada día. Programa y horarios se podrán consultar la semana del Festival.

11:00h Acto gratuito - Cuentos Irlandeses y Catalanes para niños
LUGAR: Biblioteca Josep Roig I Raventós Plaza de Cataluña

13:00h Acto gratuito - Sitges Sessions
LUGAR: Café Roy, C/Parellades 9

14:00h Acto gratuito - Sitges Sessions
LUGAR: Cafè del Món, Carrer de l'Illa de Cuba, 47

17:00h - €8 (niños €5) - Ritmos de la Revolución
LUGAR: Palau Maricel, C/Fonollar
El Palau Maricel acogerá la presentación de uno de los mejores trabajos realizados para conmemorar el centenario del nacimiento de la República de Irlanda, 1916-2016. La velada incluye la actuación de The Ranelagh Singers con una muy especial colección de textos de Padraig Pearse, poeta irlandés y revolucionario. También asistiremos a una danza improvisada con Colin Dunne (bailarín), Daire Bracken (violín), Ellen Cranitch (flauta), el Coro Ossia y Bray Comhaltas. Una hora de concierto mágico y especial en el Festival.

14:00h - Acto gratuito Sitges Sessions
LUGAR: Izarra, Carrer Major, 22

18:00h – 20:00 Acto gratuito - Los Castellers – Vilafranca, Sants y la Colla Jove de Sitges
LUGAR: Cap de la Vila
Una experiencia que deben vivir todos quienes visitan Sitges, el cierre de temporada de los Castellers, con sus increíbles torres humanas. Para esta ocasión contaremos con las collas de Vilafranca, Sants y la Jove de Sitges.

19:00h Acto gratuito - Sitges Sessions
LUGAR: Bar Guineu, C/Barcelona, 20

20:30 (1 hr) - €10 - (Puertas / bar abierto a las 20.00)
Teatro @ L’Escorxador: Good Dog presenta Remember Me (Recuérdame)

LUGAR: L’Escorxador, C/Joan Maragall, 36
Good Dog Theatre presenta Remember Me, de Michael Tremblay, dirigida por Tracy Martin y producida por Brian Burns.
Luke vuelve buscando a su ex John Mark’s busca sus consejos ante la inminente muerte de su padre y, en esta situación tan dura y desesperada, ambos se dicen todo lo que no se dijeron durante el tiempo que duró su relación. La obra transita desde la histeria hasta momentos de ternura puesto que los dos lo han puesto todo sobre la mesa. Otra excelente producción de la compañía Good Dog Production en la que toda la audiencia encuentra algo con lo que identificarse.

21.30 Acto gratuito - Escenario Juvenil y Kaleidoscope @ Montroig
LUGAR: Cafetería Montroig, C/Marquès Montroig, 13
Ambiente distendido durante una hora con música, canciones y bailes, con Colm y Sean Treanor, y Mediterrania Escola de Dança Irlandesa.

22:00h Acto gratuito - Cruzando Fronteras @ Palau Maricel
LUGAR: Palau Maricel, C/Fonollar
Una velada con música, canciones, poesía y teatro Irlandés, Inglés y Catalán.
Vinyet Panyella, Danny Diamond, Jackie Hurtley, Cliona Doris, Laoise O’Brien, August Bover & Eulàlia Ara, James Mahon, Victor Bergerat Ferrat, The Ranelagh Singers and TraDITum. Durante la velada también se rendirá homenaje a Shakespeare en su aniversario con un concierto multicultural. ¡Será una ecléctica mezcla de diversión!

22:30h Acto gratuito - Sitges Sessions
LUGAR: Tres Quarts, C/Bonaire, 36

23:30h - €10 - La Caja de la Cultura @ Cava Jazz: Sonidos Afro-Celtas
LUGAR: Cava Jazz C/Àngel Vidal, 17-23
Nuestros invitados Daire Bracken (violín), Niwell Tsumbu (guitarra) y James Mahon (gaita irlandesa) nos ofrecerán un increíble concierto en el que se fusionan las culturas Irlandesa, Inglesa, Catalana, Congoleña y Bretona. Con la colaboración del grupo local Moixaina.

24:00h - Encuentro de la gente del Festival en @ Casablanca hasta tarde
LUGAR: Casablanca Cocktail Bar, C/Pau Barrabeig, 5

FESTIVAL WORKSHOPS

10:00h – 11:30h €3/5 - Talleres de Bodhran (Instrumento Tradicional Irlandés) y Tin whistle (Gralla)
LUGAR: El Retiro C/Àngel Vidal, 17-23
Taller de Bodhran para principiantes – 10:00 – 11.00
Taller de Bodhran para iniciados – 11.30 – 12.30
Taller de Tin whistle para principiantes – 11.30 – 12.30

10:00h – 11:30h - €5 - Set-Dance con Colm & Sean Traenor
LUGAR: El Retiro Carrer Àngel Vidal
Todos Bienvenidos: Adultos/Niños/Jóvenes/Principiantes/Avanzados

10:00h – 11:30h - €6 Sean-Nos Dance con Seosamh O’Neachtain
LUGAR: El Retiro C/Àngel Vidal, 17-23
Todos Bienvenidos: Adultos/Niños/Jóvenes/Principiantes/Avanzados

10:00h – 11:30h - €10 - Step Dance con Colin Dunne
LUGAR: El Retiro C/Àngel Vidal, 17-23
Se requiere experiencia. Adultos/Niños/Jóvenes.
Plazas limitadas. Se aconseja reservar.

11:30h Acto gratuito - Taller de Danzas y Bailes Catalanes para principiantes.
LUGAR: Jardins de El Retiro, C/Àngel Vidal, 17-23

12:30h – 14:00h €5 Taller de Música en directo tocando con Músicos del Festival
LUGAR: El Retiro C/Àngel Vidal, 17-23
Los músicos que acudan a título individual (adultos o niños) deberán presentarse en El Retiro con su instrumento para una clase de dos horas de Música en directo (no incluye a los principiantes) followed by session in Café del Mon.

12:30h Acto gratuito - Demostración de Música e Instrumentos Tradicionales Catalanes.
LUGAR: Jardins de El Retiro, C/Àngel Vidal, 17-23

Domingo 30/10/2016

Festival Hub @ El Picnic
VENUE: El Picnic, Passeig de la Ribera
Las mini-sesiones y entrevistas se subirán a Facebook en tiempo real cada día. Programa y horarios se podrán consultar la semana del Festival.

11:30h-14:30h - €2 - Gig Rig. El Concierto
VENUE: Jardins de El Retiro, Carrer Àngel Vidal, 17-23
Este año, el concierto especial del Festival reunirá a 200 músicos en el ambiente relajado e incomparable de los Jardines del Retiro y culminará con la explosión sonora del Ensemble Creative Connexions liderada por Daire Bracken & Felip Carbonell, una energizante, multigénero y multicultural reunión de músicos catalanes e irlandeses de primer orden. La lista de invitados incluye a Sitges Canta, The Ranelagh Singers, Music Generation Laois & Carlow, Craobh Phiarais, Armagh TAP, Víctor Berbegal Ferrat & Balls Populars de Sitges.

12:00h The Ranelagh Singers
La Isglesia de Sant Bartomeu i Santa Tecla
Gracias a la cálida invitación del Rector Josep Pausas, The Ranelagh Singers ofrecerán un repertorio de temas religiosos en la celebración de la Misa en catalán.

12:00h - €5 - Barcelona v Real FC Madrid: O cómo una rivalidad futbolística divide a un país y domina el Mundo
VENUE: El Retiro Carrer Àngel Vidal, 17-23
Esta mesa de debate – que incluye a los autores Jimmy Burns (Barça: La Pasión de un Pueblo, La Roja: Un Viaje a través del Fútbol Español), Richard Fitzpatrick (El Clásico: Barça v Real Madrid, la mayor rivalidad en el mundo del fútbol) y Miguel Aguilar, director literario de Penguin Random House, pondrán en evidencia algunos de los mitos que subyacen en esta rivalidad. No te pierdas lo que promete ser un debate apasionante.

16:00h Acto gratuito - Cultura Congolesa & Cava
VENUE: La Punta, Carrer Sant Damià, 14
Un relajante concierto con el guitarrista congoleño Niwell Tsumbu, quien hizo de Irlanda su casa hace diez años irrumpiendo en el escenario de la música irlandesa como un torbellino. El concierto contará con algunos invitados sorpresa. Menú especial de tapas para quien lo desee.

18:00h Acto gratuito - Escenario Juvenil y Kaleidoscope @ Montroig
VENUE: Cafetería Montroig, Carrer Marquès Montroig, 13
Ambiente distendido durante una hora con música, canciones y bailes.

18:00h Acto gratuito - Sitges Sessions
VENUE: Janios Bar Plaza Cap de la Vila

19:00h Acto gratuito - Sitges Sessions
VENUE: El Cable, Carrer de Barcelona, 1

20:00h Acto gratuito - Sitges Sessions
VENUE: La Sitgetana Craft Beer, Carrer de Sant Bartomeu, 10

21:30 Acto gratuito - Fiesta de Cierre del Festival @ El Picnic
VENUE: El Picnic, Passeig de la Ribera
Desenfadada y enrollada Fiesta de Despedida en el Picnic, el Hub del Festival. ¡Todo el mundo será Bienvenido!

FESTIVAL WORKSHOPS

10:00h – 11:30h - €5 - Set-Dance con Colm & Sean Traenor
VENUE: Cafetería Montroig (upstairs) Carrer Marquès Montroig, 13
Todos Bienvenidos: Adultos/Niños/Jóvenes/Principiantes/Avanzados

10:00h – 11:30h - €6 - Dance Sean-nos con Seosamh O'Neachtain
VENUE: El Retiro Carrer Àngel Vidal, 17-23
Todos Bienvenidos: Adultos/Niños/Jóvenes/Principiantes/Avanzados

10:00h – 11:30h - €10 - Step Dance con Colin Dunne
VENUE: El Retiro Carrer Àngel Vidal, 17-23
Se requiere experiencia. Adultos/Niños/Jóvenes.
Plazas limitadas. Se aconseja reservar. 

23/10/2015

Creative Connexions Sitges 2015

creative connexions sitges 2015

Viernes Octubre 23

Flash Mob Session
18.00h Desde la Fragata hasta el Cap de la Vila
Únete a esta sesión mientras músicos irlandeses i catalanes tocan desde la Fragata hasta el Cap de la Vila, donde el conjunto tocarán piezas preparadas especialmente para marcar el inicio del festival Creative Connexions 2015.

Inauguración oficial de Creative Connexions:Pintores catalanes contemporáneos con invitados especiales Corrandes són Corrandes
19.30h Ágora 3
Con Ramón Vilanova, Royo, Àngeles Santos,Teresa Llàcer, María Dolores Rubio and Vives Fierro

Sitges Sessions
20.00h Donostiarra

Creative Connexions Fusions 2015
21.30h El Palau de Maricel Precio 12€
Los mejores artistas del folk catalán e irlandés realizarán un concierto virtuoso i energético, mezclando melodía y canción catalana y céltica. Gerry O’Connor (violín), Bruel - Anaís Falco (violín), & Xavier Rotá (guitarra y voz), Elaine O’Sullivan (acordeón), Angel Laguna (gaita), Aimee Farrell Courtney (bodhrán), Laoise O'Brien (recorder), Cliona McCabe (voz), James Mahon (flauta y cornamusa Uilleann) con invitado especial, el guitarrista britano Gilles Le Bigot (guitarra britana)

Festival de noche en el Club Casablanca
23.00h Casablanca i Bonita Bonita

Sábado Octubre 24

Creative Connexions: Pintores catalanes contemporáneos
Abierto todo el día Ágora 3
Con Ramón Vilanova, Royo, Àngeles Santos, Teresa Llàcer, María Dolores Rubio and Vives Fierro

Talleres de baile y música
11.00h - 14.00h El Retiro
Invitamos la participación de adultos y niños de cualquier edad, instrumento, y nivel. Irlandés i catalán. Te pondremos en una classe de acuerdo con tu nivel.
Talleres Violín, flauta, acordeón, cornamusa uilleann, arpa, bodhrán, tin whistle (tin whistle gratuïta para principiantes). Set Dance, baile catalán, canto improvisado en català
Número máximo de participantes: 20 por taller, vea la página web para reservar plaza
Precio: 3€/5 €por participante.

Sesiones improvisadas de Creative Connexions Jóvenes
14.00h – 14.30h Sesiones Secretas de Sitges
Únete con Creative Connexions Jóvenes por sesiones cortas de baile y música alrededor de Sitges

Una muestra de música i baile irlandés y catalàn con invitados especiales
17.00h Jardín del Retiro
Corrandes són Corrandes: Christian Simelio (voz), Gerard Diaz (acordeón), i Anaís Falcó (voz y violín). Canto catalàn improvisado, Craoibh Phiarais, Minairons y Mediterrania Irish Dance School, l'associación globall de baile irlandés más grane del sur de Europa. ¡Un auténtico espectáculo!

Innerlands
18.00h Jardín del Retiro
Un conjunto valenciano de ocho músicos, Innerlands ofrece una interpretación original del mundo céltico.
Julio Arroyo (guitarra i voz), Marcos Carcelén (violí i voz), Martín Domínguez (bodhran), Rubén Torres (whistles i flauta travesera), Amanda Vicent (veu i whistle), Vicente Merodio (caixò, djembe i altres percussions), Santiago Álvarez (tècnic de so, ukelele, baix elèctric), Alfonso del Corral (guitarres).

Good Dog Theatre (Irlanda) en associación con el English Theatre Company presenta
19.00h L'Escorxador Precio 10€
In on It
Tres històries entrelazadas sobre el control en un mundo donde los accidentes pasan. Un hombre a las puertas de la muerte hace planes para el final del día, una pareja gay intenta que las cosas funcionen, y un escritor melancólico intenta crear una obre de teatro.
Sobre el control en un món on accidents passen: un home a les portes de la mort planeja el final del dia, una parella gay intenta fer que les coses funcionint, i un escriptor trist intenta crear una obra de teatre.
IN ON IT es una pieza de teatro divertida pero conmovedora que desafía la idea de un teatro que es simplemente "realístico". Mediante una combinación de estilos diferentes, examina y cuestiona las semejanzas entre la vida y el arte y te mantendrá curioso hasta el final.
Director: Tracy Martin Escrito por: Daniel MacIvor Elenco: Brian Burns y Owen Martin

Castells
19.00h Cap de la Vila
Reúnete con la Colla Jove de Sitges y observa el increíble espectáculo que són estas torres humanas.

Creative Connexions: Sonidos célticos mediterráneos
22.00h Cava Jazz Precio: 10€
Una sesión energética de dos horas de música on 15 artistas de Irlanda y Catalunya compartirán un escenario. Una sola sesión combinará sonidos tradicionales, folk, y étnicos.
TraDITum …….Aimee Farrell Courtney (Bodhrán), James Mahon (flauta y cornamusa uilleann), Stephen Hurley (acordeón). Lo mejor del Conservatorio DIT de Música y Drama de Dublín.
ESMUC Grupo de Musica
Bellaveu ………….Xavi Rota (guitarra y voz) i Patri Garcia (voz y percusión tradicional). Sonidos catalanes auténticos.
Western Roots ……………Basándose en sonidos tradicionales, este trio te presentará algunas de las canciones más icónicas del folk irlandés de los últimos 50 años. Mossie Martin (violín), Donal O’Connor (cantautor), Bernard Flaherty (flauta y buzuki).
Llibert Ribó (uileann pipes) & Mossie Martin (fiddle)...... Catalan uilleann piper & presentador de conciertos Mossie.
Gerry O’Connor (violín) i Anaís Falco (violín)…..Colaboradoes del festival desde el 2013

Sessions a Sitges:
19.00h Rock Café
20.00h La Guineu

Galeria Fotográfica

creative connexions sitges 2015

Late Night Festival Club
23.00h Casablanca i Bonita Bonita

Domingo Octubre 25

Creative Connexions: Pintores catalanes contemporáneos
Abierto todo el día Ágora 3
Con Ramón Vilanova, Royo, Àngeles Santos, Teresa Llàcer, María Dolores Rubio and Vives Fierro

Sesión flashmob de música i baile
12.00h Cap de la Vila o Mon Roig
Pedimos que todo músico catalán o irlandés se reúne con nosotros al Retiro o al Cap de la Vila por acompañarnos alrededor de Sitges tocando y bailando hasta la tarde.

Sesiones improvisadas de Creative Connexions Joves
14.00h – 14.30h Sesiones Secretas de Sitges
Únete con Creative Connexions Jóvenes para sesiones cortas de baile y música alrededor de Sitges.

Good Dog Theatre (Irlanda) en associación con el English Theatre Company presenta
19.00h L'Escorxador Precio 10€
In on It
Tres històries entrelazadas sobre el control en un mundo donde los accidentes pasan. Un hombre a las puertas de la muerte hace planes para el final del día, una pareja gay intenta que las cosas funcionen, y un escritor melancólico intenta crear una obre de teatro.
Sobre el control en un món on accidents passen: un home a les portes de la mort planeja el final del dia, una parella gay intenta fer que les coses funcionint, i un escriptor trist intenta crear una obra de teatre.
IN ON IT es una pieza de teatro divertida pero conmovedora que desafía la idea de un teatro que es simplemente "realístico". Mediante una combinación de estilos diferentes, examina y cuestiona las semejanzas entre la vida y el arte y te mantendrá curioso hasta el final.
Director: Tracy Martin Escrito por: Daniel MacIvor Elenco: Brian Burns y Owen Martin

Sessions a Sitges
14.00h La Punta
18.00h Izarra
19.00h Donostiarra
20.00h El Cable
21.00h Janio's

El Creative connexions acerca las culturas catalana y irlandesa

El festival Irlanda - Cataluña es una oportunidad única para descubrir los puntos de unión entre las dos culturas, a través de la música, la interpretación y la danza.

Sitges presenta del 23 al 25 de octubre el festival Creative connexions. Una oportunidad única para, a través de la música, la interpretación y la danza, conocer los puntos que unen las tradiciones de dos culturas minoritarias que sobreviven en un entorno europeo cada vez más homogéneo. Según los organizadores del Creative Conexiones, "el festival permitirá encontrar, en un escaparate único, que comparten los irlandeses y catalanes. Estamos seguros de que será un descubrimiento para todas las personas que se acerquen a Sitges ". Uno de los objetivos del festival es crear una red de colaboración con continuación en el tiempo para que irlandeses y catalanes promocionen de forma conjunta sus respectivas culturas.

El festival, el único tanto en España como en Irlanda, propone una decena de actuaciones con los músicos irlandeses y catalanes de más alto nivel, en un programa en el que también se incluye el teatro y la danza. La previsión es que a lo largo de la semana Sitges reciba la visita de más de 200 personas irlandesas.
 
Entre los nombres más destacados el violinista Gerry O'Connor, Aimee Farrell con el bodhran (tambor de marco típico irlandés) y el catalán Bruel, junto con otros 80 artistas de ambas culturas.

Esta edición el festival se dimensiona y, más allá de los establecimientos habituales, Casablanca y Bonita Bonita, el Creative Conexiones alojará también al Donostiarra, Rock Café, La Guineu, Izarra, el Cable, Janio s Bar, y La Punta, donde habrá Los Sitges Sesiones, encuentros musicales con 6 intérpretes irlandeses y catalanes de alto nivel.


La programación del Creative connexions

La programación comenzará con una sesión de Flash Mob, que irá desde la Fragata hasta el Cap de la Vila, el viernes a partir de las 18 horas. La actividad servirá para grabar un audiovisual que se podrá ver de forma posterior a las redes sociales y en la web del Creative Conexiones www.creative-coneexions.eu.

La inauguración del festival se alojará en las instalaciones de la galería de arte, Ágora 3, a las 19.30 horas, donde simultáneamente se podrá disfrutar del trabajo de cinco pintores catalanes contemporáneos que expondrán su trabajo en este espacio. A partir de este momento y hasta el domingo 25, Sitges se convierte en la capital catalana de la cultura tradicional y en la anfitriona de Irlanda.

A las 21.30 horas, el Palau Maricel acoge la sesión de música irlandesa y catalana, Live, a un precio de 12 €. Se trata de un concierto virtuoso y lleno de energía, que mezcla melodías y canciones catalanas y celtas.

El Creative Conexiones llega también a los establecimientos Casablanca y Bonita Bonita, que invitan a los músicos a tocar, tanto el viernes como el sábado, a partir de las 23 horas, en un espacio íntimo que permitirá escuchar y seguir las audiciones más espontáneas e improvisadas.

Durante la jornada del sábado, des.de las 11.00h hasta las 14. habrá masterclasses de instrumentos musicales y de danzas de las dos culturas, dirigidos por artistas de gran nivel en la Sociedad Recreativa El Retiro, a un precio de entre 3 y 5 €. En este contexto se ofrecerán clases gratuitas de tin whistle, una flauta de seis agujeros, para principiantes.

El Creative Conexiones continuará al mediodía con sesiones improvisadas por los músicos más jóvenes, que recorrerán las calles de Sitges. A partir de las 17 horas, estudiantes del Instituto de Performing Arts de Barcelona (Sitges) participarán en el festival en el marco del Gig Rig, que se celebrará en El Retiro. La representación local compartirá escenario con Minairons and Mediterráneo Irish Dance School y Craoibh Phiarais. Una hora más tarde, actuará Innerlands, un conjunto valenciano que mostrará una interpretación original del mundo celta.

La música dará paso al teatro, a partir de las 19 horas, con la representación de In on it. La compañía irlandesa Good Dog Theatre de la mano del Sitges English Theatre Company presentan esta obra, que se podrá ver en el Matadero a un precio de 10 €, también el domingo a la misma hora.

Una única sesión combinará sonidos tradicionales, folk y étnicos en Sonidos celtas mediterráneos. La propuesta, que comenzará a las 21.30 horas, en la Cava Club del Retiro, llevará a Sitges el mejor del Conservatorio DIT de Música y Drama de Dublín con TraDITum, que se alternará con sonidos catalanes auténticos con la formación Corrandes son Corrande, y con algunas de las canciones más icónicas del folk irlandés de los últimos 50 años de la mano de Western Roots.

El domingo la jornada comenzará a las 12 horas con un "Flash Mob" de música y baile por las calles de Sitges desde el Cap de la Vila hasta el Café Monte Rojo. A las 14 horas, volverán las sesiones cortas de baile y música en la calle.