Log In

Acceder

¿Ha olvidado su contraseña?

Subtotal del carrito: € 0,00

COMUNICAT DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL DE SITGES

22/06/2017

COMUNICAT DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL DE SITGES

escola pia sitges 2
L’Associació Cultural de Sitges (l’ACS), associació sense ànim de lucre creada al 1933 i integrada per pares, mares o representants legals dels alumnes matriculats a l’Escola Pia de Sitges, vol manifestar que:
- Els objectius de la junta actual son la construcció d’un nou edifici escolar cèntric, per tal de descongestionar i traslladar l’escola actual, i el manteniment del seu patrimoni, nodrit per donacions fetes per famílies sitgetanes. En aquest sentit al començament del mandat de l’actual consistori es van iniciar els contactes amb l’equip de govern per mirar de trobar una ubicació per la construcció d’una nova escola.
- Des del consistori el seu equip tècnic va considerar com a millor ubicació una part dels terrenys de titularitat pública i amb la qualificació urbanística de sol per equipaments, que l’Ajuntament disposava a la zona de Ca l’Antoniet, entre la Policia Municipal i la Piscina Municipal.
- La formula legal per tirar endavant el projecte que els tècnics van resoldre és la figura de la concessió administrativa a 50 o 75 anys. Es tracta d’un intercanvi d’usos, on l’Ajuntament cedeix uns terrenys de titularitat pública i ús urbanístic d’equipaments a canvi de la cessió de l’actual edifici i pati d’Hort Gran, propietat de l’ACS. L’Escola Pia assumeix el 100% de la construcció del nou edifici. Els serveis tècnics de l’ajuntament van emetre un informe jurídic i urbanístic favorable.
- Aquest acord és positiu per totes les parts, ja que l’Ajuntament i la ciutat guanyen un edifici cèntric i un espai obert (el pati) per utilitzar-ho de la forma que cregui mes oportú en benefici dels sitgetans. De la seva banda l’ACS i l’Escola Pia poden oferir a les famílies de la ciutat un nou espai, que respectaria al màxim els arbres existents, amb una bona situació que permeti continuar la tasca docent en les millors condicions. En l’actualitat es dona servei a unes 600 famílies.
- L’ACS, amb l’acompanyament de l’Escola Pia, ha seguit tots els processos indicats des de l’Ajuntament per aconseguir una proposta que es portés per a la seva aprovació al Ple de l’Ajuntament. En aquest sentit es va fer una presentació prèvia a la Junta de Portaveus el passat 8 de maig.
- Tots aquest fets s’han posat en coneixement dels membres de l’ACS a l’assemblea realitzada aquest 20 de juny, on l’actuació de la junta actual ha rebut el suport unànime de tots els assistents.
- A la mateixa assemblea tots els assistents van ratificar i van apoderar a la junta per continuar amb la consecució de la nova escola a la ubicació que l’Ajuntament ha considerat que era el més idoni.