Log In

Acceder

¿Ha olvidado su contraseña?

Subtotal del carrito: € 0,00

L’Ajuntament de Sitges ofereix 200.000 euros en noves ajudes socials

01/08/2017

L’Ajuntament de Sitges ofereix 200.000 euros en noves ajudes socials

ajudes socials sitges

La Regidoria de Benestar i Família ha ampliat les ajudes socials existents destinades principalment a persones amb situació de vulnerabilitat per arribar també a nous col·lectius específics com les persones amb pensions no contributives de jubilació o famílies monoparentals així com també ampliant els recursos en un ventall més ampli d’estudiants i escolars o persones amb discapacitat.
L’Ajuntament de Sitges ha ampliat amb prop de 200.000 euros els ajuts socials existents, destinats tant a persones en situació de vulnerabilitat com també a nous col·lectius específics. Uns ajuts que paren una especial atenció en les persones amb discapacitat; la lluita contra l’abandonament escolar; les persones amb pensions no contributives de jubilació i les famílies monoparentals.

Es calcula que més de 600 persones es podran beneficiar d’aquests complements econòmics que tal com explica la Regidora de Benestar i Família, Mireia Rossell, “esdevenen un suport important en el desenvolupament de la vida de moltes famílies. La Regidora Mireia Rossell recorda que “l’objectiu és oferir un servei centrat en la persona que faciliti la seva autonomia, que li permeti desenvolupar-se i que es tingui en compte tot el seu cicle vital”.

A fi de poder arribar a tota la població que es pugui beneficiar d’aquestes ajudes, la Regidoria de Benestar i Família ha realitzat una campanya informativa amb cartells i tríptics que, sota el títol ‘Acull-te a les Ajudes Socials 2017’, pretén que cap ciutadà susceptible d’entrar en aquests col·lectius quedi exclòs de les ajudes. La informació s’ha distribuït en centres educatius, edificis municipals, el CAP de Sitges i centres culturals amb forta afluència de població.

Amb l’objectiu d’incidir en el suport de la realitat social de Sitges, l’Ajuntament de Sitges desenvolupa polítiques estructurals que fomentin la prevenció de l’exclusió social i contribueixin en la millora de la qualitat de vida de les persones.

D’altra banda però i tal com explica Mireia Rossell “els ajuts que es faciliten des de la Regidoria no són només aquests. Des de Benestar i Família s’atenen totes les persones que es troben en situacions de vulnerabilitat o d’exclusió social així com també s’atenen casos d’urgència”.

Segons la regidora, “el programa d’ajuda no ha de ser sempre una mesura de suport econòmic ja que sovint la persona requereix d’un suport emocional i d’acompanyament en la seva planificació personal i familiar. Amb l’objectiu d’evitar cronificacions és necessari un acompanyament integral de les persones amb la finalitat de reduir o fer desapareixer la situació de risc o vulnerabilitat”.


Ajuts a persones amb discapacitat

En el cas de les persones aque tenen un grau de discapacitat igual o superior al 65%, es donarà un ajut de 500 euros l’any i per aquelles persones amb un grau de discapacitat d’entre el 49% i el 64% es donarà un ajut de 300 euros anuals. Per fer front a aquestes ajudes, l’Ajuntament ha previst una partida de 55.000 euros.

La persona interessada en aquesta ajuda ha de presentar un reconeixement del grau de disminució igual o superior al 49% emès per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), i ha de ser menor de 65 anys. A més, si les persones són menors d’edat, majors d’edat sotmeses a la tutela d’una tercera persona, o bé, majors d’edat sense emancipació, cal que la persona que ostenti la tutela estigui empadronada a Sitges. L’ajut només es concedirà en cas que el/la titular de la tutela sigui una persona física.

Aquesta ajuda es pot demanar fins el 18 d’agost. Per fer-ho, cal presentar la documentació necessària a l’OAC. Un cop resolta la sol·licitud s’envia a casa, la resposta per escrit. En cas que s’atorgui l’ajut, es rebrà un ingrés en el compte indicat a la sol·licitud, l’import de l’ajut.


Ajudes a famílies monoparentals

Les famílies monoparentals també podran demanar una ajuda econòmica. Fins el 31 de juliol, l’Ajuntament de Sitges, a través de la Regidoria de Benestar i Família, ofereix un import de fins a 300 euros per donar suport a aquest col·lectiu. A Sitges hi ha comptabilitzades unes 200 famílies monoparentals. Hi ha destinat un import total de 50.000€


Ajudes per adquirir llibres de text i material escolar

Fins al 2015 les ajudes per adquirir llibres de text i material escolar afavorien a l’alumnat de segon Cicle Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Enguany i per segona vegada es podrà demanar una ajuda de l’1 al 30 de setembre de 300 euros a alumnes de Cicles Formatius, a centres del Servei Català d’Educació públics i concertats. La regidora Rossell ha manifestat la seva voluntat que “cap alumne hagi de deixar els estudis per manca drecursos” i ha afegit que “era injust il·lògic que no posés en valor la formació professional i quan és una de les apostes de Catalunya en quan a la millora de la qualitat dels estudis ”. L’ajuntament destina a aquest paquet 18.400 euros.

Els requisits per optar a l’ajut passen per estar empadronat a Sitges, i aportar la documentació requerida per al tràmit que consta a les bases públiques.


Ajuts a les persones amb pensions no contributives de jubilació

L’import de l’ajuda serà de 300 € anuals, per a persones empadronades a Sitges que puguin acreditar que cobren la pensió no contributiva de jubilació. Segons ha explicat Mireia Rossell, “aquesta ajuda és inicial i a mesura que es pugui conèixer amb més detall les necessitats de la població municipal que n’és susceptible, s’oferiran més recursos futurs. Actualment sabem que hi ha poc més de 100 persones en aquesta situació”.

Anualment s’obriran les convocatòries per al tràmit de les sol·licituds i es destinaran 50.000 euros.